Openbare Leeszaal Kampen

Opening van de Openbare Leeszaal in 1921.

Opening van de Openbare Leeszaal in 1921.

Aan het begin van de twintigste eeuw waren er meerdere grote steden in Nederland die een openbare leeszaal hadden. Hier konden mensen uit alle lagen van de bevolking boeken en kranten lezen. Dit was dan toch hoofdzakelijk voor de ‘verheffing van de gewone man’. Op deze manier kon namelijk kennis en een goede algemene ontwikkeling, naast de vaardigheid van het lezen, ontwikkeld worden.

Ook in Kampen kwam de wens voor een dergelijke openbare leeszaal op, zij het in het begin nog onder een klein groepje: de afdeling Kampen van de Bond voor Nederlandse Onderwijzers. In 1911 werd een bestuur samengesteld die alle politieke en godsdienstige richtingen van Kampens burgerij vertegenwoordigden. Hun doel was om in eerste instantie mondeling en schriftelijk de grote betekenis voor een openbare leeszaal uiteen te zetten. Tevens was het binnenhalen van de benodigde financiën voor hen een grote uitdaging.
In de Gemeenteraad rond 1912 kreeg een openbare leeszaal geen medewerking. Er waren wel raadsleden die voor waren maar achtten de tijd niet rijp voor belletrie. Een voorstel van de heren Noordtzij en Meijer voor subsidie werd verworpen. Er was geen overtuiging dat een openbare leeszaal levensvatbaar was. De voorstanders lieten zich echter niet uit het veld slaan.


Rond dezelfde periode, ongeveer 1916, naderde de voltooiing van de restauratie van Het Gotisch Huis.  In 1918 kwam de toestemming van de Minister van Binnenlandse Zaken op dit pand te mogen gebruiken voor een museum voor geschiedenis en kunst, eventueel met een leeszaal. Inmiddels was er ook dominee Cornelis Vis. Ook hij sprak zich uit voor een openbare leeszaal en benadrukte de verwachte voordelen.
Op woensdag 9 februari 1921 verschijnt een uitnodiging om de opening van een Openbare Leeszaal, gevestigd in Het Gotisch Huis, onder de algemene aandacht te brengen. ’s Ochtends zijn de openingstijden van 10-12 uur, ’s middags van 14 tot 17 uur en ’s avonds van 19 tot 20:30 uur. Er is elektrisch licht en er zijn eikenhouten boeken en courantenkasten geplaatst.


Een belangrijke directrice die zich voor het belang van de leeszaal heeft ingezet is Geertje Heering. Zij werd aangesteld als directrice in 1922 tot 1950. Ze was geliefd en populair. Ze gaf voorlichting, had hart voor de jeugd, personeel en de stad. In 1972 is ze overleden, 88 jaar oud.
Op de afgebeelde foto het moment van de opening in 1921.
Op 18 mei 2016 opent de Bibliotheek Kampen haar deuren in de Stadskazerne. De andere bewoners van de kazerne; de stadsarcheoloog, RTV IJsselmond, historische vereniging ‘Jan van Arkel’ en het Stadsarchief Kampen volgen in de maanden daarna. In september is De Stadskazerne compleet en volgt een feestelijke openingsweek vol activiteiten.