Molenstraat 28 te Kampen

Molenstraat 28 te Kampen

Molenstraat 28 te Kampen

Door de automobielen op de bijgevoegde foto ziet het straatbeeld er iets anders uit dan dat we tegenwoordig gewend zijn. De plaat is gemaakt op het binnenplein aan de Molenstraat 28. Op dat moment was hier nog de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders gevestigd. Uiteindelijk is in 1976 dit complex gedeeltelijk afgebroken om plaats te maken voor de archiefbewaarplaats van Kampen.

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) was een Nederlandse overheidsdienst die verantwoordelijk was voor de inrichting van het nieuwe land dat ontstond door de drooggelegde polders in het IJsselmeer. De RIJP was specifiek verantwoordelijk voor de uitgifte van grond en ruimtelijke ordening van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Door de RIJP werd in dit gebied één stad (Lelystad) en drie dorpen (Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen) bedacht. De stad Almere ontstond door het Projectburo Almere, dat met de RIJP verbonden was. In 1976 werden de panden van de RIJP aan de Molenstraat 28 deels afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw werd vanaf 1977 betrokken door het Stadsarchief Kampen (GAK) met haar archiefbewaarplaats. Het Gemeentearchief van Kampen mag zich rekenen tot de top tien van archieven in Nederland. De chartercollectie is nagenoeg intact. Het oudste archiefstuk, uit de tijd van het Hanzeverbond, is een charter van Koning Abel van Denemarken uit 1251 inzake een toltarief voor de Ommelandvaarders en bepalingen in geval van schipbreuk. In 1842 werd in Kampen een gemeentearchivaris aangesteld in de persoon van Mr. Johan Bijsterbos. Hierin was Kampen de derde gemeente in Nederland met een dergelijke functionaris, na Leeuwarden en ’s-Hertogenbosch. In 1856 was er echter een anticlimax toen er een raadsvoorstel kwam om “ene hoop papier, zijnde oud-archief” dat op de zolder van het raadhuis lag, als oud papier te verkopen. Er waren echter raadsleden die hierin aandrongen op behoedzaamheid. Door verdere tussenkomst van baron F.A.S.A. van Ittersum is hier vanaf gezien. Goed archiefbeheer is tegenwoordig voor de gemeente een wettelijke vereiste om zo te kunnen bewijzen en te kunnen achterhalen wat wel, of juist niet, gedaan is. Openbaarheid en verantwoordelijkheid afleggen spelen hierin een belangrijke rol. Een archiefbewaarplaats moet voldoen aan strenge eisen inzake opslag, toegankelijkheid en klimaatbeheersing. Dit laatste tegen ongedierte en schimmels. Inmiddels is het Gemeentearchief er niet alleen meer voor gemeentelijke archieven. Het is veel breder getrokken door ook andere archiefcollecties onderdak te geven, zoals onder andere van bedrijven, scholen, sportverenigingen en muziekkoren; alles wat van cultuurhistorisch belang kan zijn. Ook de buitenkernen van Kampen zijn hierin belangrijk. Om die reden heeft het Gemeentearchief ook belangstelling voor dergelijke archieven. Op dit moment zijn er werkzaamheden in de Van Heutszkazerne om te komen tot ‘De Stadskazerne’. Hierin zal het stadsarchief van Kampen een prominente plaats krijgen.