Mars S.R.O.I.

Om 10 uur werd onder commando van overste Donck een mars door de stad gehouden door leerlingen van de School.

Om 10 uur werd onder commando van overste Donck een mars door de stad gehouden door leerlingen van de School.

In de 19de en een groot gedeelte van de 20ste eeuw was Kampen een echte garnizoensstad. Zo kreeg de stad met de oprichting van het Instructiebataljon op 21 november 1850 een militair opleidingsinstituut. Dit bataljon leidde jongens in de leeftijd van 16 tot 18 jaar op tot onderofficier. Het militaire karakter van de stad werd in 1877 versterkt met de komst van de Hoofdcursus, waar jongemannen in twee jaar tot officier werden opgeleid.

Veertig jaar later vond ook de Centrale Cursus, waar sergeanten werden voorbereid op toelating tot de Hoofdcursus, een plek in de stad. Door bezuinigingen op militair onderwijs in de jaren twintig verhuisden de drie opleidingen echter naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Kampen leek haar rol als garnizoensstad te verliezen. Mede door de inzet van burgemeester Fernhout ontving de stad met de vestiging van de School voor Reserve Officieren der Infanterie (S.R.O.I.) in 1925 echter opnieuw een belangrijk onderwijsinstituut.

Het eerste lustrum van de S.R.O.I. op 24 juli 1930, werd groots gevierd. Een maand eerder was vanuit de burgerij al een comité opgericht met het doel een vaandel aan de School aan te bieden. De feestelijkheden begonnen ‘s ochtends om 9 uur met een toespraak van commandant Donck in de kantine van de Vloeddijkkazerne. Om 10 uur werd onder commando van overste Donck een mars door de stad gehouden door leerlingen van de School. De foto geeft een beeld van de mars ter hoogte van de Vispoort. De stoet werd voorafgegaan door de stafmuziek van het 1e regiment Infanterie uit Assen onder kapelmeester Van Leeuwen. Rechts op de foto is de neogotische portiek van de stadsbrug ontworpen door Nierstrasz, zichtbaar. De stadskraan, gesloopt in 1969, is goed in beeld. Aan de linkerzijde staan een aantal muurreclames op de gevel van café De Unie. Een van deze reclames siert tegenwoordig nog altijd de zijgevel van het café.
Na de mars volgde om 11:30 uur de aanbieding van het geschenk van de burgerij. Het vaandel werd op 22 september 1930 officieel erkend bij Koninklijk Besluit.