Luchtfoto Kampen

Luchtfoto uit 1938 van Kampen door de Fototechnische Dienst van de KLM.

Luchtfoto uit 1938 van Kampen door de Fototechnische Dienst van de KLM.

Luchtfotografie bestond al in de 19de eeuw, maar nam een grote vlucht tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918. In die tijd had het vooral een militair strategisch doel. Na deze oorlog ontwikkelde de luchtfotografie zich onder andere voor cartografische doeleinden en werden opnamen gemaakt in het belang van stedenbouwkundige plannen. De KLM richtte in 1921 de Fototechnische Dienst op. Deze dienst maakte vogelvluchtfoto’s, opnames waarbij de fotograaf overboord uit de open cockpit hing

 

Deze luchtfoto uit 1938 geeft een mooi overzicht van de omgeving van de Vispoort. Een aantal bouwwerken vallen direct op. Linksonder op de foto is de mooie, door de Bossche architect Lambert Hezenmans ontworpen, neo-gotische toegang tot de brug zichtbaar. Dit portiek gaf toegang tot de brug die in 1872-1874 werd gebouwd naar ontwerp van ingenieur N.H. Nierstrasz. De stadsbrug komt uit op de Vispoort. Links hiervan valt de waranda van Hotel Dijk in het oog. In 1952-1953 werd dit pand gesloopt en vervangen door de huidige bebouwing. Links van de Melksteeg bevindt zich de overdekte vismarkt onder een kap op 20 gietijzeren palen. Op deze plek zit tegenwoordig d’Olde Vismark.
Opvallend aan de Vispoort is het smalle gedeelte tussen het Nieuwe Raadhuis en het hoekhuis aan de Voorstraat. In dit hoekhuis was de winkel en bakkerij van H. Bosch gevestigd. Omstreeks 1946 werd dit huis afgebroken en kreeg de Vispoort zijn huidige breedte. Het Nieuwe Raadhuis ziet er anders uit dan tegenwoordig. Het bestond in 1938 nog uit één verdieping. Na de Tweede Wereldoorlog werd een complete verdieping toegevoegd. Aan de Plantage staan een aantal bomen. Daarachter is de gietijzeren overkapping van de markt zichtbaar.
Aan de IJsselkade valt het gebouw met de fraai gedecoreerde gevel, direct rechts van de Vispoort op. Het werd in 1887 gebouwd als Sociëteit ’t Collegie. De gevel is tegenwoordig geheel gewit en van topgevels ontdaan.  Ook het in 1903-1904 gebouwde post- en telegraafkantoor, rechts van de Sociëtiet, heeft in 1938 nog andere dakkapellen.