Kunsttentoonstelling

Officiële opening van de kunsttentoonstelling van Nederlandse zelfportretten genaamd "Oog  in Oog" georganiseerd door de tentoonstellingscommissie Kampen in samenwerking met de Nederlandse Kunststichting te Amsterdam op 27 juli 1947 in de Schepenzaal van het Oude Raadhuis te Kampen.

Op de voorgrond van l. naar r. staand: oud-burgemeester van Kampen, de heer H.M. Oldenhof, mevrouw Haverkamp, de heer J. Haverkamp (met kopje), de commissaris der Koningin (hoofd gedeeltelijk zichtbaar) Gedeputeerde van Piekartz. Tussen de heer Haverkamp en Commissaris der Koningin de heer D. van Dijk, wethouder, wnd. burgemeester van Kampen.