Kalverhekkenbos

Kalverhekkenbos

Kalverhekkenbos

Het is een drukte van belang in het Kalverhekkenbos op de Burgwal. Op deze foto uit de jaren twintig is duidelijk te zien waarom deze plek zo heet. Tot omstreeks 1930 stonden er een groot aantal bomen, iepen. De beruchte iepziekte maakte het helaas noodzakelijk nagenoeg alle bomen te vellen, waardoor het zogeheten bos er tegenwoordig maar leeg bijstaat.

Op de foto staat een groot aantal mensen, mannen en vrouwen, die een bezoek brengen aan de daar gehouden weekmarkt. Onder de vrouwen zijn er een aantal die de ‘simpele’ daagse dracht dragen. De vrouw met de donkere hoed, rechtsonder op de foto, draagt de kleding van de burgerij.

Het gebouwtje centraal op de foto staat bekend als het brandspuithuisje. In 1920 kocht de gemeente een nieuwe motorbrandspuit die, door gebrek aan bergruimte, voorlopig in de toren van de Buitenkerk werd opgeborgen. Omdat deze bewaarplaats, net als die in de toren van de Bovenkerk, niet meer aan de eisen voldeed, werd in 1921 besloten tot een reorganisatie van de brandweer.
Na de reorganisatie was het brandspuithuisje in het Kalverhekkenbos een van de plaatsen in de stad waar de brandweer een slangenwagen had staan. De andere bewaarplaatsen bevonden zich in het gebouw van de Hogere Burger School (het huidige Hoornbeeck College), in de voormalige Boterwaag op de Plantage, aan de Noordweg, in het politiebureau, in de politiepost in Brunnepe en bij de Nieuwe Toren. Het gebouw op de Plantage zou tot in 1949 als brandweerkazerne worden gebruikt. De opslag in het Kalverhekkenbos zou later als bergplaats voor de hekken van de kleinveemarkt worden gebruikt.