Het Bovenhavencomplex

Januari 1955

Deze foto dateert weliswaar van januari 1955, maar is eigenlijk weer actueel geworden door de mogelijke restauratie van wat we tegenwoordig het zogenaamde 'Bovenhavencomplex' noemen. Dit complex bestond uit een oude glasfabriek en een voormalige directeurswoning, geheel rechts op de foto.

In het miodden is nog het oude benzinestation van Caltex te zien. Linksonder is de oude kade van de Bovenhaven, de zogenaamde IJsseldijk, te zien.
Deze dijk behoort tot de oudste dijken van Kampen en was bedoeld de stad tegen het hoge water te beschermen. De oude kademuur is een restant van het oude bolwerk bij de IJssel uit de 17e eeuw.

NB Deze foto behoort tot een serie van 29 foto"s over de her-inrichting van de Bovenhaven/IJsseldijk januari 1955.