Familie Teune

en de Groenestraat in Kampen

Jan Teune met zijn tweede vrouw Aaltje van Erven

Jan Teune met zijn tweede vrouw Aaltje van Erven

De naam Groenestraat duikt in de oude Kamper archieven voor het eerst op rond 1397. Vanaf 1615 werd alles in gedeelten bestraat. Een markant gebouw wat er nog te vinden is uit die oude tijden is de kerk op de hoek met de Broederweg.

Deze kerk is een restant van het St. Annaklooster dat zich langs de Groenestraat uitstrekte.

Werkzaamheden en ambachten waar letterlijk een luchtje aan zat of te veel geluids(overlast) veroorzaakte werden verbannen naar deze straat. Om die reden waren er bijvoorbeeld veel leerlooiers, touwslagerijen, koperslagerijen en boeren gevestigd. Pas rond 1880 kreeg de Groenestraat ongeveer de uitstraling zoals we die nu kennen, met veel bebouwing. Vooral aan de westzijde stonden veel boerenerven, compleet met groentetuinen en boomgaarden. De oostzijde van de straat was bepaald door de bebouwing van de Vloeddijk.

Eén van de boerenfamilies die hier zijn bestaan vond was die van Jan Teune met zijn tweede vrouw Aaltje van Erven. Bij het Stadsarchief van Kampen wordt van dit echtpaar nog een mooie antieke foto, een zogenaamde ‘kabinetfoto’ bewaard uit vermoedelijk 1890-1900. Het echtpaar is hier op afgebeeld, gestoken in klederdracht.

In het Bevolkingsregister uit dezelfde periode is terug te vinden dat Jan de vader was van minimaal 9 kinderen, want hun namen worden in deze registratie vermeld. Eén van hen was zoon Aart, die in 1881 op de leeftijd van bijna anderhalf jaar overleed. Andere foto’s uit het Stadarchief laten de Groenestraat zien met diverse hooibergen. Nu behoort het actieve boerenbedrijf hier tot het verleden.