Dijkdoorbraak Zalk

8 januari 1926

Bij stormweer en hoge waterstand was er op 8 januari 1926 een dijkbreuk in de IJssel tussen Zalk en de Gelderse Dijk, waardoor een groot gebied overstroomde bij Zalk.