De St. Nicolaas- of Bovenkerk

Litho van Christianus Hendricus Hein uit ongeveer 1850

Litho van Christianus Hendricus Hein uit ongeveer 1850

Met een zekere trots verheft de Bovenkerk zich uit boven de oude binnenstad van Kampen. Daarmee is dit gebouw één van de markante punten. De oudste delen dateren uit de 12e eeuw en is daarna meerdere keren verbouwd en uitgebreid. Rond de tweede helft van de 15e eeuw kreeg het kerkgebouw zijn huidige uiterlijke vorm. Kunstenaars hebben zich vaak laten inspireren door de kerk. Een voorbeeld is de bijgevoegde litho van Christianus Hendricus Hein uit ongeveer 1850.

De kerk is gewijd aan de heilige, of sint, Nicolaas, een bisschop te Myra in de 4e eeuw. Tegenwoordig ligt deze plaats in Turkije. Nicolaas werd in de middeleeuwen al vereerd als heilige omdat hij veel deed aan goede werken. Zo hielp hij arme mensen, redde onschuldigen van de opgelegde doodstraf, bracht verdwaalde kinderen thuis, redde mensen van de hongersnood en redde scheepslieden van zware stormen op zee.
Vooral om deze laatste reden werd Sint Nicolaas de beschermheilige van Kampen. Later is Sint Nicolaas uitgegroeid tot de grote kindervriend Sinterklaas die cadeautjes uitdeelt op 5 december. Dit laatste is waarschijnlijk een versmelting met een Germaans feest, de Wilde Jacht van Wodan.
Verder zijn er ook andere bekende namen verbonden aan deze kerk, zoals die van klokkenmaker Geert van Wou die rond 1481 of 1482 enkele klokken maakte en de kunstschilder Hendrick Averkamp die er begraven ligt.
Tot de interieurstukken kunnen drie orgels gerekend worden waarvan het Hintsz-orgel de bekendste is.  Dit stamt uit de 18e eeuw.
Tegenwoordig spant de Stichting Behoud Bovenkerk zich in om dit zeer markante en grootse bouwwerk voor het nageslacht te bewaren.