De Oude Buitensociëteit

De oude Buitensociëteit, omstreeks 1920-1930

De oude Buitensociëteit, omstreeks 1920-1930

Op de dit keer bijgevoegde foto, uit ongeveer 1920-1930, is de oude Buitensociëteit te zien. Ooit vertrokken vanuit dit punt de koetsen naar Hasselt en Zwolle. Het pand was gebouwd in 1889 en bestond uit een muziektent, een concertzaal met waranda en een grote tuin. Alles was gesitueerd bij wat wij nu het Stationsplein noemen.

Tevens wordt er in het Stadsarchief een klein boekje bewaard dat vermoedelijk stamt uit 1888. Hierin worden statuten genoemd van een vereniging met de naam Vereeniging ‘Buiten Sociëteit’ te Kampen. De terreinen die ze voor hun activiteiten gebruikten waren aan de oostzijde van de IJsselbrug en had onder andere tot doel de bevordering van gezellig verkeer.

Om lid te zijn van de vereniging moest je minimaal 23 jaar zijn en inwoner van Kampen. Blijkbaar waren ze voor die tijd redelijk modern, want ook vrouwen mogen lid worden. Maar de geest van tijd komt echter wel naar voren zodra je kijkt naar de minimale voorwaarden waaraan directieleden moesten voldoen: die moesten man zijn. Eén van deze mannen moest dan een officier van het garnizoen zijn.
Blijkbaar waren er in de tuin bij de Buitensociëteit muziek- en andere openbare uitvoeringen. Hierbij waren dan ook personen aanwezig die aangesteld werden om de orde te handhaven.

De Buitensociëteit was één van dé plekken voor het organiseren van feesten en partijen. In 1894 bestond de Hoofdcursus, een  belangrijke instelling in Kampen waar onderofficieren werd opgeleid tot officier, 25 jaar. Hiervan zijn twee menukaarten bewaard gebleven in het Stadsarchief die hiervan getuigen.