De Nieuwe Toren

De Nieuwe Toren

De Nieuwe Toren

Een opvallend bouwwerk in het stadsaanzicht van Kampen is de Nieuwe Toren. Deze maand is het exact 350 jaar geleden dat het klokkenspel van deze toren werd ingewijd. Het afbranden van de kapel van het Heilige Geestgasthuis op 16 september 1646 was de directe aanleiding voor de bouw van de Nieuwe Toren.

Besloten werd op dezelfde plaats een toren te bouwen en al gauw werden drie ontwerpen ingediend. Een van de plannen was van de bekende Jan Adriaansz. Leeghwater, de molenbouwer en waterbouwkundige die bij diverse droogmakerijen in de 17de eeuw was betrokken. De keuze viel echter op het ontwerp van molenmaker Dirk Jansz. uit Edam. Op 27 februari 1649 kreeg hij de opdracht met de funderingswerkzaamheden te beginnen. De stenen onderbouw werd in 1653 voltooid.
De bouw van de houten bovenbouw (lantaarn), een ontwerp van de Amsterdamse architect Philips Vingboons, werd pas in 1661 begonnen. Met de plaatsing van het kruis op de toren in 1664 was de Nieuwe Toren gereed. Een jaar eerder was het klokkenspel, bestaande uit 30 nieuwe klokken van François Hemony, 4 oudere van Geert van Wou en 1 klok van Kiliaan Wegewaert, in de toren gehangen. In 1939 werd de beiaard uitgebreid tot 40 klokken. Tegenwoordig bestaat het carillon uit 48 klokken, die elke maandagmorgen en zaterdagmiddag worden bespeeld.

De foto, uit de jaren dertig, geeft een mooi beeld van een wat grijzere Nieuwe Toren. Links is een gedeelte van de Plantage zichtbaar, waar toen grotere bomen stonden dan tegenwoordig. Het gebouw daarachter, met de markiezen, is Oudestraat 124. In dit hoekpand, van de Kamper architect G.B. Broekema, was ten tijde van de foto de zaak van Jamin gevestigd. Tegenwoordig huist hierin een eetgelegenheid. De foto geeft ook een aardig aanzicht van het Nieuwe Raadhuis, met toen nog één verdieping. In 1955 werd het Nieuwe Raadhuis opgetrokken met een tweede verdieping.