De Levensboom

De Levensboom is in zeer veel oude culturen terug te vinden als een symbool dat staat voor het goede.

De Levensboom is in zeer veel oude culturen terug te vinden als een symbool dat staat voor het goede.

Vaak zit in oude gebouwen een raam boven de voordeur. Dit is het bovenlicht. Het bovenlicht was een belangrijk onderdeel van een woning omdat dit de enige natuurlijke lichtbron was voor de achter de voordeur liggende gang. In veel historische panden zijn dergelijke bovenlichten versierd met houtsnijwerken of versieringen in gietijzer.

Deze ramen worden dan ook wel snijramen genoemd. Deze snijramen kunnen verschillende voorstellingen met symbolieken hebben. Aan het begin van de 20ste eeuw raakte dit meer en meer uit de mode, omdat dergelijke snijramen werden vervangen door  glas en lood.
Op bijgevoegde foto, die in het Stadsarchief van Kampen wordt bewaard, is een snijraam te zien dat zich bevindt in het pand Boven Nieuwstraat 92 te Kampen. In dit geval is er het symbool uitgebeeld van de Levensboom.

Als we de Bijbel openslaan in het boek Genesis staat hierin het verhaal van het paradijs, de woonplek van Adam en Eva. Zij mochten van God de vruchten eten van de Levensboom, die stonden voor onsterfelijkheid. Adam en Eva lieten zich echter verleiden en aten van de verboden vruchten van een andere boom, die van Kennis van Goed en Kwaad. Als straf daarop stuurde God Adam en Eva weg uit het paradijs en verloren zij zo hun onsterfelijkheid. Daardoor zou de mens weet hebben van goed en kwaad maar niet in staat zijn enkel het goede te doen.

De Levensboom is in zeer veel oude culturen terug te vinden als een symbool dat staat voor het goede. Ook de oude Egyptenaren en de Mesopotamiërs kenden bijvoorbeeld mythen over de Levensboom.
In de Nederlandse cultuur was deze Levensboom een zeer geliefd symbool om in bovenlichten te verwerken. Op deze wijze stond het symbool voor geluk en zegen van diegenen die de deur binnentraden en zodoende ‘gezegend’ werden door onder de Levensboom door te lopen.