De Kunstnier van dr. Kolff

Onderdeel van de kunstmatige nier, uitgevonden door prof. dr. Willem Johan Kolff.</

Wie weet wat deze foto voorstelt mag het zeggen, maar dat zal voor weinig mensen gelden. De foto geeft een onderdeel weer van de kunstmatige nier, uitgevonden door prof. dr. Willem Johan Kolff (1911-2009). Professor Kolff begon in Kampen op 1 juli 1941.
De uitvinding zag in 1943 het levenslicht in het stadsziekenhuis De Engelenbergstichting in Kampen. Met dit apparaat werd het leven van miljoenen mensen gered. De eerste patiënt die een nierdialyse onderging was mevrouw Sofia Maria Schafstadt op 11 september 1945.
Naast de uitvinder van de kunstnier was professor Kolff ook de grondlegger van het kunsthart in 1957.

We verwijzen u graag naar de expositie over dr. Kolff in het Stedelijk Museum Kampen van 19 november 2011 t/m 15 januari 2012.