De gasfabrieken in Kampen.

Bij raadsbesluit van september 1872 werd het voorstel gedaan om een nieuwe gasfabriek in Kampen te bouwen, en wel "buiten de Hagenpoort" - aan het eind van de Oudestraat dus. Het jaar daarop vond de aanbesteding plaats voor Fl. 260.000,-.

De directeur van de nieuwe gasfabriek was dezelfde persoon als de oude directeur van de toen particuliere gasfabriek: de heer J. Reicher. Laatstgenoemde gasfabriek was, zoals gezegd, in handen van een particulier, en wel de heer De Jong.

Reden voor opheffing van de oude fabriek was met name de kwaliteit van de straatverlichting. Men vreesde voor terugkeer van het gebruik van stookolie. Inclusief kerken en scholen was het aantal aansluitingen in 1863 rond de 300. Ter vergelijking: in 1970 waren er al ruim 11.500 aansluitingen.

In 1852 werd de eerste gasfabriek gebouwd. Reden was de instelling van de Gemeentewet in 1851.

(Bron: drs. D. van der Vlis, 'Te gast bij gas')