ARCHIEFSTUK | Brief d.d. 11 oktober 1940

Vandaag herdenkt men in Kampen de Holocaust. De Nationale Holocaust Herdenking wordt door het Nederlands Auschwitz Comité altijd georganiseerd op de laatste zondag in januari. De plechtigheid in Kampen wordt gehouden op de dag dat het precies 75 jaar geleden is dat het vernietigingskamp Auschwitz in 1945 werd bevrijd. 

Deze brief werd op 11 oktober 1940 door de Duitse bezetter via alle Nederlandse gemeentebesturen verzonden aan de Ambtenaren van de Burgerlijke Stand. In de brief wordt onder andere gevraagd “een opgave te doen toekomen van alle personen in dienst van deze gemeente, die hetzij heel of gedeeltelijk van joodschen bloede zijn, dan wel gehuwd of verloofd zijn met een persoon, die geheel of gedeeltelijk van joodschen bloede is.” 

Het lijkt slechts een bureaucratisch verzoek, en dat is precies het verraderlijke ervan. Maar de administratieve scheiding tussen joods en niet-joods vormde voor het nationaal-socialisme een belangrijke schakel in het proces van uitdrijving van de joodse burgers in Duitsland en in de bezette gebieden. De joodse burgers van Kampen vormden daarop geen uitzondering.

N.B. Normaliter laat het Stadsarchief Kampen op deze plek iedere week een pronkstuk uit de collectie zien, een historisch document waarmee je om cultuur-historische redenen blij bent. Deze week is duidelijk anders: de brief is natuurlijk geen pronkstuk, maar wel het archiefstuk van deze herinneringsweek.