‘s- Heerenbroek

De naam ’s-Heerenbroek is voor het eerst terug te vinden in 1363. Het dorp dankt haar naam aan de Utrechtse bisschop en landsheer Jan van Arkel, die in de 14e eeuw grond verwierf in de Mastenbroeker Polder.

Een broek was een laag en drassig stuk land. Dit gold in die tijd zeker voor ’s-Heerenbroek. Tot 1800 werd het gebied door Zwolle bestuurd, maar in 1811 viel het onder de gemeente Zwollerkerspel. Bij de opheffing van deze gemeente in 1967 werd ‘s-Heerenbroek aan IJsselmuiden toegevoegd.

Het dorp is een zogenaamd lintdorp en ligt voor het overgrote deel aan de Zwolseweg. ‘s-Heerenbroek bestaat uit de buurten de Kroon, de Bisschopswetering en de Schoolsteeg. Het meest oostelijke deel van ‘s-Heerenbroek heette vroeger Veecaten en maakte onderdeel uit van de voormalige heerlijkheid en gemeente Zalk en Veecaten. Via een pontje is het dorp in de zomer verbonden met Zalk, dat aan de overzijde van de IJssel ligt.

In ‘s-Heerenbroek staat de monumentale Coöperatieve Stoomzuivelfabriek uit 1914, waarvan de schoorsteen opvallend in het vlakke landschap aanwezig is.