IJsselmuiden

De naam IJsselmuiden is voor zover bekend voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1133. De naam IJsselmuiden herinnert aan de tijd dat het dorp nog aan de monding (muiden) van het ‘Meer’ lag.

IJsselmuiden is ontstaan uit verschillende kernen. Voornamelijk als een klein dorp op een zandbank, achtergelaten door de rivier de IJssel, waarover nu de Dorpsweg loopt. De andere kern is Oosterholt. Hier stond vroeger op een lage heuvel een Kartuizer klooster.

De gemeente IJsselmuiden werd op 1 januari 1937 uitgebreid met de voormalige gemeenten Grafhorst, Kamperveen, Wilsum en Zalk en Veecaten. In 1967 werd ook een deel van de voormalige gemeente Zwollerkerspel (’s-Heerenbroek) bij IJsselmuiden gevoegd. Het omringde daarmee de gemeente Kampen. Veeteelt was steeds de voornaamste bron van inkomsten. Vanaf de drooglegging van de Koekoekspolder, nam en neemt ook de tuinbouw een steeds belangrijkere plaats in. Tegenwoordig behoort de Koekoekspolder tot de belangrijkste tuinbouwgebieden van ons land. Op 1 januari 2001 fuseerde de voormalige gemeente IJsselmuiden met de gemeente Kampen.