Verzetscollectie Scheepstra

Boekencollectie L. Scheepstra (Tweede Wereldoorlog)

Onderstaand treft u een overzicht van de titelbeschrijvingen aan, opgesteld door drs. S.E. Scheepstra (te Kampen).


Aalders, G. / Barnouw, N.D.J. (e.a.),
Oorlogsdocumentatie '40-'45. Achtste jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam (Walburg/RIOD) 1997.

Aalders, Gerard / Hilbrink, Coen,
De affaire Sanders. Spionage en intriges in herrijzend Nederland, Den Haag (SDU) 1996.

Abuys, Guido / Mulder, Dirk,
Een gat in het prikkeldraad. Kamp Westerbork - ontsnappingen en verzet. (Westerbork Cahiers 10), Hooghalen/Assen (v. Gorcum BV) 2003.

Alten, J.P. van,
Een ophitsend geschrift in Zeeland. Hoe Trouw in de oorlog in Zeeland kwam, daar werd verspreid en ook gedrukt, Badhoevedorp/Vlissingen 2001.

Bakels, Floris B.,
Nacht und Nebel. Mijn verhaal uit Duitse gevangenissen en concentratiekampen, Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1977.

Bakels, Floris B.,
Wachter op de morgen. Het korte leven van Christian Corneille Dutilh, geboren 1915, gefusilleerd 1944, Kampen (Kok) 1988.

 

Bakels, Floris B.,
Dertien dagen in mei, Kampen (Kok) 1990.

Bakker, Piet,
De Slag [ betreft de Slag op de Javazee], Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1951.

Barnouw, N.D.J. (red.) / Galen Last, D. van (e.a.),
Oorlogsdocumentatie '40-'45. Tiende jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, z.p. (Walburg Pers), 1999.

Bekkenkamp, A.,
Leendert Overduin. Het levensverhaal van een pastor Pimpernel (1900-1976), Enschede (Van de Berg) 2001, 2e dr.

Berge, Dieudonnée ten,
Bib van Lanschot. "Je bent pas verslagen als je het zelf opgeeft" [ Met handtekening van de schrijfster, "Voor Bob Scheepstra 30-6-1994"], 's-Gravenhage (BZZToH) 1994.

Bloemhof, J.L.,
Amersfoort '40-'45, Amersfoort (Bekking) 1990.

Boellaard, W.A.H.C.,
De angst voor lafheid. Dagboek over oorlog en verzet, Kampen (Kok/Voorhoeve) 1997.

Booij, Thijs,
Het is stil op Het Loo. Overpeinzingen in memoriam koningin Wilhelmina, Amsterdam (Ten Have) 1963, 2e dr.

Boot, J.J.G.,
Burgemeester in bezettingstijd. Met een voorwoord van dr L. de Jong, Apeldoorn (Semper Agendo) z.j.

Boucher, Florine / Kalkman, Els,
Woord gehouden. Veertig jaar Stichting 1940-1945, 's-Gravenhage (Staatsuitgeverij) 1985.

Bouwman, Mies (red.),
Juliana 75. Nationaal fotoalbum. Foto's, kiekjes en herinneringen, Ter Aar (Van Lindonk) 1984.

Brave-Maks, M.A.,
De Koningin in Londen, Zutphen (Walburg) 1980.

Bruens, J.TH.M. / Naninck, Joep (e.a.),
D-DAY voor/for Heeswijk-Dinther 1944 -17 september- 1959. Gedenkboek over de landing van de 101 Airborne Division, 's-Hertogenbosch 1959.

Brug, W.A. / Smit, J.,
Cel 601. Driee*nveertig herdenkingen in het Oranjehotel te Scheveningen 1946-1988, Den Haag (St. Oranjehotel) 1988.

Bruin, E. van der / Franx, J.T.G.P.,
Meester, vertel eens van de oorlog! De Tweede Wereldoorlog in Nederland (Serie Kok Educatief), Kampen (Kok) z.j., 2e dr.

Bruins Slot, J.A.H.J.S. / Kaam, Ben van,
.... en ik was gelukkig. Herinneringen, Baarn (Bosch & Keuning) 1972.

Buitkamp, J.,
Verzet in West-Brabant van de L.O./L.K.P. en Trouw, deel 1, Breda (Gen. Maczek Museum) (1984).

Buitkamp, J.,
Verzet in West-Brabant. De Biesbosch en Het Land van Heusden en Altena, deel 2, Breda (Gen. Maczek Museum) (1985).

Caspers, Loek,
Langbroek in de Tweede Wereldoorlog, Langbroek 1989.

Caspers, Loek,
Luizen in de Pels. Verzet op de Utrechtse Heuvelrug 1940-1945, Leersum (ICS Nederland) 1991.

Churchill, W. / Bakels, F. (vert.),
Churchills Memoires over de Tweede Wereldoorlog, 12 delen (pb), Amsterdam/Brussel (Elsevier) 1963, 2e dr.

Cieremans, Maarten,
De ene voet voor de andere. Verhaal van een Engelandvaarder die geheim agent werd. [ Met opdracht van de auteur: "Voor Bob Scheepstra, 28-11-'94, Maarten Cieremans, Baarn (De Fontein) 1994.

Crebolder, Gerjan / Brink, Tijs van den,
Barneveld 1939-1945. Van mobilisatie tot en met bevrijding & het verzet, Barneveld (BDU) 1995.

Deetman, W.J. / Manning, A.F. (e.a.),
De voltooiing van de delen 1-12 van het geschiedwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog geschreven door dr. L. de Jong. Toespraken gehouden .... in de Ridderzaal te 's-Gravenhage 28 april 1988, 's-Gravenhage (SDU) 1988.

Didden, Jack / Swarts, Maarten,
Einddoel MAAS. De strijd in zuidelijk Nederland tussen september en december 1944, Weesp (Gooise Uitgeverij) 1984.

Dithzhuyzen, Reina van,
Het Huis van Oranje. Prinsen, stadhouders, koningen en koninginnen, Bussum (Unieboek) 1979.

Div.,
Walraven van Hall. 10 februari 1906 - 12 februari 1945, z.j. [ 1945? ].

Div.,
In Memoriam. 307 verzetslieden van den O.D. Uitgave van het Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst in afwikkeling, 's-Gravenhage 1950.

Div.,
Herinnering aan de Evacuatietijd in de parochie Dokkum 1944-1945, (Dokkum) 1993.

Drees, Willem / Drees, J.M. (e.a.),
Gespiegeld in de tijd. De nagelaten autobiografie, bezorgd door J. Marijke Drees, Willem B. Drees en Evert Schoorl, Amsterdam (Balans) 2000.

Drewes, J.B.,
Wilhelmus van Nassouwe. Een proeve van synchronische interpretatie (diss.) Met los bijgevoegde stellingen. [ Met persoonlijke opdracht: In grote bewondering en met dankbaarheid voor zijn onkreukbare en onverschrokken leiding opgedragen aan "grote Bob", den modernen geus, door den schrijver. ], Amsterdam (Elsevier) 1946.

Driel, Daan van / Gelderen, Jaap van (red.),
Kinderen verhalen van de oorlog. Kampen 1940-1945, Kampen (Kok) 1993.

Dunnewind, Arend,
Ernst - R.V.V. - Amsterdam. Boek van oorlog en verzet, Sneek (Brandenburg) 1978.

Durlacher, G.L.,
Strepen aan de hemel. Oorlogsherinneringen, Amsterdam (Meulenhoff) 1987, 5e dr.

Erkens, H.C.J. (red.) / Versteegh, G.A.,
Zes dorpen in oorlog en verzet, Oosterbeek (Hoog en Laag) 1984.

Flamand, Roger / Jansen, J.H.,
Operatie Amherst. Franse para's vochten in Drenthe, april 1945, Amsterdam (Boom) 2002.

Gaag, J. 'Richard' van de,
Vrijgevochten, Naarden (Strengholt's) 1984.

Georis, Michel,
NUTS! De strijd in de Ardennen - 1944, Baarn (Hollandia) 1985.

Geugjes, S. / Kleijn, J. (e.a.),
Vijf en twintig jaar LKG. Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden 1940- 1945, Uitgeest (LKG) z.j. [ 1990/91?].

Graaff, Bob de,
Schakels naar de vrijheid. Pilotenhulp in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, Rotterdam 1995.

Graaff, Bob de,
Spion in de tuin. King Kong voor en na zijn dood, 's-Gravenhage (SDU) 1992.

's-Gravensande, G.H.,
Onze letterkunde in bezettingstijd. [ Brochure 48 pag., met op p. 45 een alfab. lijst van pseudoniemen, gevolgd door de werkelijke naam], 's-Gravenhage (Boekh. Dijkhoffz) 1945.

Groep Albrecht,
Albrecht meldt zich. [ Genummerd exemplaar 105. Aangeboden aan Bob Scheepstra als herinnering aan de Albrechtgroep, met handtekening van Eduard en Albrecht], Wageningen (Zomer & Keuning), z.j. [ 1946?].

Grootboek,
Grootboek van de Tweede Wereldoorlog, 3 delen. Deel 1: Van München tot Pearl Harbor. Deel 2: Van Pearl Harbor tot Stalngrad. Deel 3: Van Stalingrad tot Hirosjima, Amsterdam-Brussel (Reader's Digest) 1966.

Hartendorf, Guus,
Velsen bezet en bevrijd. Over geheim agenten, Engelandvaarders, prins Bernhard, verzetsslieden, onderduikers, verraders en Geallieerden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, Velserbroek (Uitg. Cornegge BV) 2000.

Hazelhoff Roelfzema, E.,
Soldaat van Oranje '40-'45 (In beknopte, ongeillustreerde vorm eerder verschenen onder de titel "Het hol van de ratelslang", Den Haag (Forum Boekerij) z.j.

Hazelhoff Roelfzema, Erik,
Het hol van de ratelslang, Amsterdam (Geill. Pers) 1970.

Hazelhoff Roelfzema, Erik,
Op jacht naar het leven. De autobiografie van de Soldaat van Oranje. (Met persoonlijke opdracht: "Voor mijn mede-Koning van Wapenen, Bob Scheepstra. Met hartelijke groet en aloha, Erik Hazelhoff Roelfzema, 10 mei 2000", Utrecht (Spectrum) 2000.

Heerze, Jan / Kooistra, Jack (e.a.),
Ereveld Loenen. Laatste rustplaats van Nederlandse oorlogsslachtoffers. [ Met naamregister], Den Haag (SDU) 2000, 2e dr.

Heitling, Willy H. / Lensen, Leo,
Vijftig eeuwen volk langs de IJssel, Zutphen (Terra) z.j., 2e dr.

Hendriks, J. / Koenen, Hans,
Liberation of the Netherlands, Anniversary Special 1945-1990. D-Day in South Limburg. [ Herdenkingsuitgave van de St. Nederland-Amerika, met veel historische foto's], Maastricht 1991.

Herenius-Kamstra, Ans,
Het gouden huwelijk van Juliana en Bernhard. 50 jaar lief en leed. Feestelijk fotoalbum met levensbeschrijving door Ans Herenius-Kamstra, Ede/Antwerpen (Zomer&Keuning) 1986.

Heuvel, C.C. van de / Tensen, W.J.C.,
Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen Register Dragers Verzetsherdenkingskruis, z.j. (Samson) 1985.

Hilbrink, Coen,
De illegalen. Illegaliteit in Twente & het aangrenzende Salland 1940-1945, 's-Gravenhage (SDU) 1989.

Hilbrink, Coen,
De Ondergrondse. Illegaliteit in Overijssel 1940-1945 [ Met als Appendix I: namenlijst illegale werkers IJsselsteden, Salland en Noord-West Overijssel], Den Haag (SDU) 1998.

Hoek, G.H.,
Doodenwacht bij onze gevallenen, Wageningen (Zomer en Keuning) (1945), 1e dr.

Hoek, W. van den,
De geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee [ Met persoonlijk begeleidend schrijven van H.J. Amelink, Brigade-Generaal der Koninklijke Marechaussee d.d. 20 maart 1967, onder verwijzing naar p. 421-424], 's-Gravenhage (St. Het Wapen) (1963).

Hoekstra, Han G. / Werkman, Evert,
Nee en nog eens nee. Fotoboek van het verzet 1940-1945, Amsterdam (Het Parool) 1965.

Hoekstra, Han G. / Werkman, Evert,
De dolle, dwaze zomer van '45 (Vooral fotoboek), Amsterdam (Perscombinatie) 1970.

Hof, Jan,
Frits de Zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de Nazi-terreur (geb. editie), Den Haag (Omniboek) 1976

Hof, J.,
Vastberaden in verzet. Frits de Zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de Nazi-terreur (pb-editie), Baarn (La Rivière & Voorhoeve) 1995, 2e dr.

Hof, Jan,
Vrouwen in het Verzet 1940-1945. 'Tot iedere tegenwerking bereid' .[ Met persoonlijke opdracht van de auteur en verwijzing naar p. 175 e.v.], Baarn (La Rivière en Voorhoeve) 1995.

Hof, Jan,
Tussen paard en pantser. Jhr J.J.G. Beelaerts van Blokland (Brig. gen. b.d.). De cavalerie, het verzet en de Pr. Irene Brigade, Kampen (La Riviere & Voorhoeve) 1990.

Hof, Jan,
Verzet 1940-1945. Omnibus. [ 1. De Geschiedenis van de LO/LKP; 2. Vrouwen in het verzet; 3. Tussen paard en pantser]. Opgedragen aan Liepke Scheepstra ('Gjalt', 'Jelt', 'Bob-LKP'), Ridder MWO. Met voorwoord van ZKH Prins Bernhard, Kampen (Kok) 2002.

Hofwijk, J.W.,
De 66 dagen van Baarlo, Baarn (Ambo) 1982.

Hovingh, G.C.,
Johannes Post. Exponent van het verzet, Kampen (Kok) 1995.

Huizing, Lammert,
Zij konden niet anders. Herinneringen aan het verzet in Nieuwlande 1940-1945, Zuidwolde (St. Het Drentse Boek) 1985, 2e dr.

Hulzen, Joh. van / Goede, Ad,
Gevangenisdeuren zwaaien open ... (Artikelenreeks over de bevrijding van Frits de Zwerver uit de Koepelgevangenis op 11-5-1944 en de overval op het Huis van Bewaring 11-6-1944, beide in Arnhem, gepubl. in De Zwerver nrs 26 t/m 34, juni-aug. 1947), 28-6 - 23-8-1947 [ fotokopie].

Iddekinge, P.R.A. van / Constant, Jac. G.,
Nederland 1940-1945. De gekleurde werkelijkheid. Unieke documentaire met pas ontdekte kleurenfoto's van Alphons Hustinx, Antwerpen 1985.

Impeta, C.,
Kampleed en hemelzegen, Groningen (Niemeijer) 1946.

Janse, Cor,
Blik Omhoog 1940-1945. Wolfheze en de Zuid-Veluwe in oorlogstijd. 4 banden (3 delen + supplementsdeel), Rheden (Cor Janse) 1995-1999.

Jong, L. de,
De Bezetting. Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Nederlandse Televisie Stichting over Nederland in de Tweede Wereldoorlog, deel 4 en 5 (pb), Amsterdam (Querido) 1964.

Jong, L. de,
De Bezetting. Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945, Amsterdam (Querido) 1966.

Jong, L. de,
De bezetting na 50 jaar, 3 delen. Bewerking van de TV-serie "De Bezetting na 50 jaar", uitgez. door de NOS van dec. 1989 tot mei 1990, 's-Gravenhage (SDU) 1990.

Jong, L. de,
Het illegale werk. Fragmenten uit Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, 's-Gravenhage (Staatsuitgeverij) 1977.

Jong, L. de,
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, populaire editie, deel 6: Juli '42-mei'43 (2 banden); 10a: Het laatste jaar I (eerste helft); 10a Het laatste jaar II (tweede helft); 11a Nederlands Indie I (2 banden), 's-Gravenhage (Staatsuitgeverij) 1975-1980.

Jong, L. de,
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 13: Bijlagen en registers op de complete populaire editie, 's-Gravenhage (SDU) 1988.

Jong, L. de,
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, wetenschappelijke editie; deel 7 Mei '43 - juni '44 (2 banden), deel 10a (eerste helft) Het laatste jaar I; deel 10b (tweede helft) Het laatste jaar II, 's-Gravenhage (Staatsuitgeverij) 1976-1982.

Jong, L. de,
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog; register op de complete wetenschappelijke editie, 's-Gravenhage (SDU) 1994.

Jong, L. de,
De Overval. Het verhaal van de gelijknamige film. Geillustreerd met veertig bladzijden foto's van Eli Zachten, Amsterdam (Querido) 1962. [ Betreft de overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden, op 8 dec. 1944].

Jonge, J.A. de,
Zonder vrees en zonder blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee, Amsterdam (De Bataafsche Leeuw) 1989.

Jonge, J.A. de,
Korps Rijkspolitie 1945-1994 (Uitgave: St. Het Nederlands Politie Museum i.o.v. de Algemeen-Inspecteur van het Korps Rijkspolitie), Schiedam 1993.

Kaam, Ben van,
Parade der Mannenbroeders. Flitsen uit het protestantse leven in Nederland 1918- 1938, nieuwsgierig bijeengegaard uit oude jaargangen van kranten en tijdschriften, gedenkboeken, brochures en vergeelde documenten uit de boekenkast der vaderen, Wageningen (Zomer & Keuning) 1964.

Kaam, Ben van,
Opstand der Gezagsgetrouwen. Mannenbroeders & Zonen in de jaren 1938-1945. Een journalistieke verkenning in kranten, tijdschriften, pamfletten, dagboeken, illegale bladen brochures, brieven en andere documenten uit een bewogen periode, Wageningen (Zomer & Keuning) 1966.

Kam, P. de,
Het reizende bataljon. Herdenkingsboek 8 RS. [ Met persoonlijke opdracht van de auteur: "Amice, Met de beste wensen voor een goede gezondheid plus veel lees- en kijkgenot. Met veteranengroet, wapenbroeder Pieter."], z.p. (1996).

Kampen, L. van / Mulder, J.J. (e.a., red.),
Friesland 1940-1945, Leeuwarden (Friese Pers Boekerij) 1981, 2e dr.

Karin, [ Ridder-Visser, A.]
Marinus Post, alias Evert. Oorlogsherinneringen uit 1944, Kampen (Voorhoeve) 1999.

Keegan, J. (red.) / Zwaan, J.,
Who is Who. Encyclopedie van markante figuren uit de Tweede Wereldoorlog, Bussum (Unieboek/ Fibula-van Dishoeck) 1980.

Keizer, Jasper,
Dienen onder het hakenkruis. Friezen in Duitse krijgsdienst, Leeuwarden (Friese Pers Boekerij) 2000.

Keizer, Madelon de,
Putten. De razzia en de herinnering, Amsterdam (Bert Bakker) 1998.

Kerkhoffs, Bert,
Westervoort 1940-1945, tussen bezetting en bevrijding. "Haal de kalveren binnen. ..", Westervoort (Historische Kring) 1985.

Kershaw, Ian,
Hitler 1936-1945: vergelding, Utrecht (Spectrum) 2000, 1e dr.

Kesteloo, A.J. / Smit, J.H.,
De Stoottroep Anna Polowna. Korte geschiedenis van de Binnenlandsche Strijdkrachten in den sector Den Helder-Anna Paulowna van augustus 1944 tot juni 1945, Breezand / Den Helder, z.j.

Keuter, J.B.,
Kampen in oorlogstijd, Kampen (Kok) z.j., 4e dr.

Kikkert, J.G.,
Prins Bernhard 80 jaar, Utrecht (Spectrum) 1991.

Kinderen, Martien der,
"Halifax" EY-S keerde niet terug. Pilotenhulp tijdens de oorlog. Waarin opgenomen het ontsnappingsverhaal van Fl. Ltn. George Duffee D.F.C., Rosmalen 1983.

Klein, W.C. / Grient Dreux, Cath. P. de,
Pittige verhalen uit onveilige tijden. Schetsen van illegale werkers. hongerlijders enz. uit alle rangen en standen. Geillustreerd door Jack Hellinga. De netto opbrengst van dit boek wordt gestort in het fonds der Stichting 1940-1945, 's-Gravenhage (van Stockum & Zn) 1947.

Kleinmeulman-Balster A. e.a. (red.)
Kamper Almanak 2003. Cultuurhistorisch Jaarboek, Kampen (Frans Walkate Archief) 2003

Klinkenberg, W. / Berge, Hanjo van den,
Samuel Esmeijer. Een politieman die kiezen moest, 's-Gravenhage (Min. Binnenl.Zaken) 1985.

Klinkenberg, Wim,
Prins Bernhard. Een politieke biografie, Haarlem (In de Knipscheer) 1986, 3e dr.

Koesen, Wim,
Duizend jaar Oranje. De geschiedenis van ons Vorstenhuis, Amsterdam (Teleboek) 1980.

Kuipers, Eppo,
Er was nog zoveel werk te doen... Tante Riek en oom Piet in de jaren '40-'45, Winterswijk (Het Museum) 1988.

Kuipers, Otto,
Voor Vrijheid en Recht. Inventaris van de archieven van de Vereniging "Friesland 1940-1945" en van het door haar verzamelde en verworven documentatiemateriaal, Leeuwarden (Hedeby Publishing) 1995.

Lammers, Fred J.,
In gesprek met prins Bernhard. Prins Bernhard 75 jaar, Baarn (Hollandia) 1986.

Land, Sipke van der (red.),
De mooiste gedichten over Verzet en Bevrijding. verzameld door Sipke van der Land, Kampen (Kok) 1994.

Lapré, S.A.,
Nederlands-Indie 1940-1950 in kort bestek en enkele gevolgen o.a. de coup-Westerling en het Zuidmolukse verzet, Ermelo (in eigen beheer), z.j.

Laurentius, Victor,
De Betuwe in Stelling. De Ondergrondse 1940-1945 & De stellingenoorlog en de evacuatie 1944-1945. (Osenvorenreeks 65), Kesteren (A. Datema Inst.) 2000.

Lieshout, Jan van,
De aal van Oranje. Een biografie van pater "Lodewijk" Bleys (1906-1945), Venlo (Van Spijk) 1988.

Lindwer, Willy,
Kamp van hoop en wanhoop. Getuigen van Westerbork, 1939-1945, Amsterdam (Uitg. Balans) 1990.

Loevendie, Theo / Blokker, Jan,
Esmée. Opera in twee akten en tien scènes. Wereldpremière Koninklijk Theater Carrée, 31 mei 1995 Amsterdam, Amsterdam (Holland Festival) 1995.

Lunshof, H.A. (red.),
Deze vijftig jaren. [ Bloemlezing uit tijdschriften e.d.], z.p. (Bonaventura) 1959.

Meel, P. van,
Tanda kehormatan KNIL. Verzet, guerilla- en bevrijdingsstrijd, geleverd door het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 8 maart 1942 - 15 augustus 1945, Dordrecht (St. Vriendenkring oud-KNIL artilleristen) 1985.

Meershoek, Guus,
Dienaren van het gezag. De Amsterdamse politie tijdens de bezetting, Amsterdam (Van Gennep) 1999.

Miller, Russell,
The Resistance (World War II - Time-Life Books) [ met talrijke foto's], Alexandria (Virginia) 1979.

Minco, Bill, Koude voeten. Begenadigd tot levenslang. Het relaas van een joodse scholier uit het Geuzenverzet. Oranjehotel - Untermassfeld - Mauthausen - Auschwitz - Dachau, Nijmegen (SUN) 1997.

Minott, Rodney G.,
De vesting die niet bestond. Waarheid en mythe over Hitlers mysterieuze Alpenvesting (Vertaling M. Povel), Amsterdam (Scheltens & Giltay) 1964.

Mulder, Ad A.J. / Reinders, Harm (e.a., red.),
De Nadagen van het Verzet [ Het verhaal van 10 Groningers, opgetekend door E. Huizing, S. Huizingh en H. Reinders, met 2 hist. stukken en overzicht van monumenten e.d. in prov. Groningen], Kampen (Kok) 1990.

Mulder, Tiny,
Gevaarlijk ijs [ Beschrijft in romanvorm de situatie van een Fries gezin waar een joods meisje als onderduikster bij komt], Amsterdam (Leopold) 1988, 2e dr.

Münching, L.L. von,
De Nederlandse Koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog. De lotgevallen van de Nederlandse koopvaardijschepen en hun bemanning, Bussum (Unieboek) 1979, 2e dr.

Niemeijer, Jan A. / Mulder, Ad A.J. (e.a., red.),
Verzet in Groningen [ Met alfab. lijst van omgekomen verzetsdeelnemers uit de provincie Groningen in de jaren 1940-1945, op pag. 185-193], Groningen (Wolters-Noordhoff/Forst) 1986.

Norel, K. / Zwerver, F. de [ Slomp, F.] (e.a.),
Den Vijand Wederstaan. Historische schetsen van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, Landelijke Knokploegen en Centrale Inlichtendienst, Wageningen (Zomer & Keuning) 1946.

Ojen, G.J. van,
Leven en werken van Henri Koot (1883-1959). Uitgave van de Sectie Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht, 's-Gravenhage 1978.

Organisatiecomité Pb-50 / Koninklijke Luchtmacht,
Prins Bernhard. 50 jaar vlieger. "Een vliegerleven in vogelvlucht", z.j. 1991.

Paape, Harry / Barnouw, David (e.a.),
De Dagboeken van Anne Frank. Met Inleiding en Samenvatting van het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium, opgesteld door ir. H.J.J. Hardy, 's-Gravenhage / Amsterdam 1986.

Pam, Max,
De onderzoekers van de oorlog. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en het werk van dr. L. de Jong, ‘s-Gravenhage (SDU) 1989.

Poort, J.J.,
Nooit meer oorlog?, Houten (Den Hertog) 1990\2.

Poortenaar, Jan (red.) / Leendertz, P. jr (e.a.),
Wilhelmus van Nassouwe. [ Met teksverklaring, melodie en toonzetting.] (Toren Reeks), Naarden (In den Toren) z.j.

Randwijk, H.M. van,
In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940-1945. Met voorwoord van dr G.H. Veringa, minister van Onderwijs en Wetenschappen, ingeleid door dr J.A.H .J.S. Bruins Slot. Herdenkingsuitgave Nat. Comite 25 jaar Bevrijding, 5 mei 1970, z.p. (Nat. Comite 25 jr Bevrijding) 1970.

Reader's Digest,
Achter de schermen van de Tweede Wereldoorlog. Een keur van boeiende verhalen uit The Reader's Digest, Amsterdam/Brussel (Readers Digest) 1962.

Rengelink, J.W. / Mug, I.,
Volk in verdrukking en verzet 1940-1945, Amsterdam (Dico) (1960).

Ridder, W.A.H. den,
Heldenrol voor burgemeester, Oss 1941-1944, mr. L.J.H.Ch.A. de Bourbon, Amsterdam (St. Hulplijn Oorlogsgetroffenen) 1999.

Riessen, H. van / Haar, R.G. van der,
Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO-LKP, 2 delen (ongew. herdruk). [ Met als (los verkrijgbaar) supplement:]

Registers, behorende bij Het Grote Gebod: op schuilnamen, werkelijke namen, trefwoorden en topografisch register, Kampen (Kok) 1989 4e dr.

Roon, G. van,
Een commissaris in het verzet. Jhr. mr. dr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal, Kampen (Voorhoeve) 1999.

Schaaf, Sj. van der,
De belofte gestand gedaan. Gescchiedenis van de Friese Stichtingen 1940-1945, Leeuwarden (Tille) 1985.

Schaaf, Ype,
Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog, Franeker (Van Wijnen) 1994 2e dr.

Schaaf, Ype,
Dodelijke dilemma's in het Friese verzet. Het veemgericht en Esmée van Eeghen, Franeker (Van Wijnen) 1995.

Schaepman, Kees,
Noord in de oorlog. Herinneringen en belevenissen van mensen uit Amsterdam boven het IJ 1940-1945. Uitgave in opdracht van het Wijkopbouworgaan Nieuwendam ter gelegenheid van het zevende lustrum van de Bevrijding in april 1980, Amsterdam (Stadsdrukkerij) 1983 2e dr.

Schakel, Maarten,
Kiezen en delen. Toespraak gehouden op 4 mei 1993 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (Uitgave van Nationaal Comit, 4 en 5 mei), H.I. Ambacht (in eigen beheer) 1993.

Schenk, M.G. / Spaan, J.B.TH.,
Prins Bernhard. [ Met foto's van Stevens en Magielsen], Utrecht, z.j.

Schenk, M.G. / Vos, H.M.,
Geuzenliedboek 1940-1945, Amsterdam (Buijten & Schipperheijn) 1975, herdr.

Scheppelborn, Jo van 'n,
Mijn leven naast een verzetsman [ D.A.W. Kloos], Enschede z.j. [ 1997].

Schonewille, J. / Engels, J. (e.a.),
Nieuwlande 1940-'45, een dorp dat zweeg, Nieuwlande (in eigen beheer) 1995 2e dr.

Schulte Nordholt, J.W.,
Wilhelmina. Lezing door Prof. Dr. J.W. Schulte Nordholt op woensdag 31 augustus 1994, [ Wassenaar, gestencilde uitgave] 1994.

Schulten, C.M.,
Frank van Bijnen 1910-1944, z.p. 1985.

Schulten, C.M.,
Jhr P.J. Six RMWO (1895-1986), Nijmegen (Special Images) 1987

Silva, Teresien da / Stam, Dineke,
Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940-1945 [ Per provincie wordt van een aantal plaatsen een essentieel aspect uit WO2 vermeld, onder verwijzing naar nog steeds herkenbare lokaties (monumenten e.d.)], Amsterdam (Anne Frank Stichting) 1989.

Simons, W.J. (red.),
Als Adolf dat eens wist..., z.p., z.j.

Slooten, Jelle van,
Een ver-Urkte Israeliet. Het levensverhaal van Japien de Joode, Urk (St. Urker Uitgaven) 1995.

Smallebroek, J. / Bernhard, ZKH prins (e.a.),
Herdenking van het Tienjarig Bestaan der Stichting 1940-1945 op 23 april 1955 te Amsterdam [ brochure 30 pag. bevattend de diverse toespraken en enkele foto's], (Amsterdam) 1955.

Snoek, J.M.,
De Nederlandse kerken en de joden 1940-1945. De protesten bij Seyss-Inquart, hulp aan joodse onderduikers, de motieven voor hulpverlening, Kampen (Kok) 1990.

Snoek, Johan M.,
Soms moet een mens kleur bekennen. Een terugblik op 70 jaar, Kampen (Kok) 1992.

Soetendorp, Awraham,
Met het verleden op mijn hielen, 's-Gravenhage (BZZToH) 1993.

Sonnemans, Gerard,
Een Limburgse onderwijzer in het verzet. Het levensverhaal van Fons Mertens, Amsterdam (Verzetsmuseum) 1999.

SOTO / Bossenbroek, Martin,
De Meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog (Publicatie van de St. Onderzoek Terugkeer en Opvang, Amsterdam (Bakker) 2001.

SOTO / Piersma, Hinke (red.),
Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen (Publicatie van de St. Onderzoek Terugkeer en Opvang), Amsterdam (Bakker) 2001.

Spaans-van der Bijl, T.,
Utrecht in Verzet 1940-1945. Uitgave onder auspiciën van de Lidvereniging Utrecht van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland, Utrecht 1995.

Spanhaak, G. / Keuter, J.B.,
De ambtseed getrouw..... Brieven aan de vijand van de Kamper burgemeester, Kampen (Kok) 1983

St. Eerbetoon Z.K.H.,
Z.K.H. Prins Bernhard 80 jaar. Deelnemersboekje 22 juni 1991. Eerbetoon aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, Enschede 1991.

Staal, K.R. van,
De Hel van Buchenwald, Amsterdam (Nieuwe Wieken), z.j. [ 1946?].

Stapel, P. / Koning, J.J.A. de,
Leerboek voor de Politie, deel 1 (bewerkt door A. van Zoelen, J. Vermeijden en Mr. Ph.L.J. Reijinga), 's-Gravenhage 1939, 18e dr.

Staten Generaal, Enquete Commissie “Regeringsbeleid 1940-1945”. Verslagen, bijlagen en verhoren, 1949-1956. Uit deel 7 abc: Verhoren van L. Scheepstra (fotokopie)

Stilma, Lize,
Omzien naar morgen. 125 citaten, gedichten en verhalen rondom 4 en 5 mei, Kampen (Kok) 1993.

Stok, Bob van der,
Oorlogsvlieger van Oranje, Haarlem (De Haan) 1980.

Stolk, C.J.,
Peutjoet. Rustplaats voor 2200 soldaten van het vroegere K.N.I.L. Restingplace for 2200 soldiers of the former KNIL-Forces, 's-Gravenhage / Amsterdam (V.I.N.) 1984.

Stroom, Gerrold van der,
Duitse strafrechtspleging in Nederland en het lot der veroordeelden. With an English summary, 's-Gravenhage (SDU) 1982.

Tamse (red.), C.A.,
Koningin Wilhelmina, Alphen aan den Rijn (Sijthoff) 1981.

Tas, Leo van der,
Overleven in Dachau. Ervaringen in Duitse gevangenschap, Kampen (Kok) 1985.

Tempel, Gudrun,
Duitsers blijven Duitsers, Amsterdam (Becht) 1962.

Trouw,
Trouw en de Vrije Pers in bezet Rotterdam. Speciale edities voor Rotterdam en om streken, 1944-1945. Het werk en de lotgevallen van de Trouw-groep Rotterdam. [ Met los bijgevoegd Stratenplan Rotterdam 1940, met aan ommezijde affiche Trouw], Kampen (Kok Voorhoeve) 1994.

Vaders, Mary,
Kruis, Driehoek en Nummers. Vrouwen Buitencommando Agfa Kamera Werke van het KZ Dachau, z.p., z.j. [ 1993]

Valkenburgh, P.,
Afscheid van de Koude Oorlog. Terugblik op een tijdperk, Hoogeveen (ICTO) z.j.

Veen, Chris van der,
Een drents Commissaris kijkt terug.... Herinneringen van mr. Jacob Cramer, Assen/Maastricht (Van Gorcum) 1986.

Veer, Willem van der,
Operatie Pegasus. Bevattend: Market Garden, Operatie Pegasus en De pilotenhelpster, Bloemendaal (Gottmer) 1994.

Veerman, G.J.,
Wijhe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deel 2 (1992) en deel 3 (1993) [ deel 1 ontbreekt], Wijhe (Schippers/Hist. Ver. Wijhe) 1992-1993.

Ver. Friesland '40-'45,
Voor hen die vielen. Herdenking van de gevallen strijders, gehouden op woensdag 12 september 1945 onder auspiciën van de Vereeniging Friesland '40-'45, district Leeuwarden, (Leeuwarden) 1945.

Verkijk, Dick,
Radio Hilversum 1940-1945. De Omroep in de Oorlog, Amsterdam (Arbeiderspers) 1974.

Vernooij, Arnold,
Grenzen aan gehoorzaamheid. Houding en gedrag van de Utrechtse politie tijdens de Duitse bezetting, Utrecht (Trezoor) 1985.

Veterman, Eduard Necker,
Keizersgracht 763. Een blauwboek, Amsterdam (Republiek der Letteren) 1946, 3e dr.

Visser, W.G.,
De Geheime Dienst Nederland. Een documentair verslag over een inlichtingengroep in bezet gebied 1943-1945. [ genummerd exemplaar, nr 525, zie pag. 352], Barendrecht (Overwater) z.j.

Vos, Ida / Verhaar, Han (ill.),
Vijf en dertig tranen (Herinnering in dichtvorm aan 35 joodse klasgenoten), Rijswijk (in eigen beheer) 1975 3e dr.

Vries, Anne de,
De levensroman van Johannes Post, Kampen (Kok), z.j. [ 1950?].

Wagenaar, A. (e.a., red.),
Rotterdam 25 jaar na dato. Uitgave van de Stichting Communicatie '70 Rotterdam, Rotterdam 1970.

Wagenaar, Leonoor / Steur, Patricia,
De laatste ridders. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Militaire Willemsorde, 's-Gravenhage (SDU) 1990.

Warrack, Graeme / Werkman, Evert,
Tocht door het duister. Ontsnapping na de Slag om Arnhem. Toegevoegd: Na twintig jaar. Ervaringen van de ondergrondse helpers, weergegeven door Evert Werkman van het illegaal Parool, Leiden (Sijthoff) 1964.

Waterink, J.,
Onze Prins in het publiek en binnenskamers. 29 juni 1911-1951, 40 jaren. (met een bijdrage van Prof. J.H. Scholte en Mr. J. Thomassen), Wageningen (Zomer en Keuning) z.j. [ 1951].

Weerd, Evert van der / Crebolder, Gerjan,
Bevrijdingskroniek West-Veluwe Barneveld - Ede - Otterlo - Voorthuizen, september 1944 / november 1945 (Schaffelaarreeks nr 8), Barneveld (BDU) 1981.

Weerd, Evert van der / Crebolder, Gerjan,
Bevrijdingskroniek Noord-West Veluwe Nijkerk - Putten - Ermelo - Harderwijk - Nunspeet - Hoevelaken, april - november 1945 (Schaffelaarreeks nr 14), Barneveld (BDU) 1983.

Werkman, E. (red.),
Ik néém het niet! Hoogtepunten uit het Verzet 1940/1945. Een keuze door Evert Werkman, Leiden (Sijthoff) 1965.

Werkman, Hans,
De Appelweg. Ballade in honderd strofen op 4 mei, Kampen (Kok), z.j. [ 1985?].

Wibaut-Guillonard, Tineke / Rij-Maass, Anny van,
1945.... en de kinderen zwegen. Uitgave van de St. Educatieve Beeldvorming Vervolging, Onderdrukking & Verzet, Amsterdam (St. Educ. Beeldvorming) 1991.

Wijnen, Harry van,
De Prins Gemaal. Vogelvrij en gekooid, Amsterdam (Balans) 1992, 2e dr.

Wilhelmina,
Eenzaam maar niet alleen, Amsterdam (Ten Have) 1959.

Wybenga, P.,
Mei de rêch tsjin de muorre. Forhalen út it Frysk forset [ Oan ús fallen en tramtearre maten], Franeker / Frentsjer (Wever) 1965.

Wybenga, P.,
Bezettingstijd in Friesland, 3 delen. Deel I: Weifeling en keus; deel II: Met de rug tegen de muur; deel III: Het laatste bedrijf, Drachten(Laverman)/Leeuwarden (Tille) 1970-1985.

Ypma, Y.N.,
Friesland Annis Domini 1940-'45. Bijdrage tot de geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland, samengesteld in opdracht van de Vereniging Friesland 1940-1945, Drachten (Laverman) 1965, 2e dr.

Zinnicq Bergmann, R.J.E.M. van,
Het doel bereikt. Oorlogsherinneringen, Leiden (Van Mazijk) 1990, 2e dr.

Zoller, Albert (red.),
Twaalf jaar bij Hitler. Confidenties van zijn particulier secretaresse. Verzameld en bewerkt. Met vele voor het eerst uitgegeven foto's en afbeeldingen van Hitler zelf, Den Haag (Bakker/ Daa-men) 1960, 2e dr.

Zwaan, Jacob,
De Mobilisatiemaanden 1939-1940. Beelden uit de mobilisatie van 29 augustus 1939 tot 9 mei 1940 en de voormobilisaties van 27 september 1938 tot 28 augustus 1939, Amsterdam - Alphen a.d. Rijn 1979.

Zwaan, Jacob,
De Tweede Wereldoorlog in vogelvlucht. Geillustreerd met 270 foto's, Alphen a/d Rijn (Canaletto) 1983, 2e dr.