Camper Leven | Synagoge

Burgerinitiatieven zijn van alle tijden. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen burgers van Kampen in het verzet tegen de teloorgang van de synagoge aan de IJsselkade 33. In het archief is dit feilloos te reconstrueren.

In de oorlog werd de synagoge door de Duitsers gebruikt als opslagplaats en naar men beweert voor ‘Germaanse schietoefeningen’. In 1949 werd het door de Israëlitische gemeente Zwolle verkocht aan de gemeente Kampen voor f 9.200,-. De gemeente verkocht het voor hetzelfde bedrag (exclusief afkoop recht van opstal en de inschrijving in het Grootboek voor de wederopbouw) door aan de NV Kamper Emaillefabrieken voorheen H. Berk & Zoon. Die gebruikten het als loods.

In 1966 sommeerde de gemeente de firma BK maatregelen te treffen om de vervallen gevel te verbeteren. Er gebeurde echter niets. Het bouwvallige pand werd vervolgens aangekocht door de Sigarenfabriek van der Sluis. De verloedering zette onverminderd door en dat werd door burgers opgemerkt.

Op 29 juni 1971 schreef de heer David A. de Leeuw uit Amsterdam een brief aan burgemeester van Tuinen over de bestemming van de synagoge. In diezelfde tijd schreef de bevlogen theologiestudent Jaap van Gelderen ook een artikel in de Kamper Courant over de teloorgang van de synagoge. Het leidde tot de oprichting van de Stichting Synagoge Kampen.

In 1981 kocht de gemeente het gebouw voor f 147.000,-. Daarna werd het gerestaureerd en is het nu al jaren in gebruik als expositieruimte. Momenteel werkt het Stedelijk Museum aan een vernieuwde permanente expositie in de synagoge over de joodse geschiedenis in Kampen. De hierboven genoemde Jaap van Gelderen, inmiddels al weer meer dan tien jaar met emeritaat, is betrokken als adviseur bij dit project.