De Stadskazerne; het maatschappelijk, historisch en cultureel kenniscentrum van Kampen

Het Stadsarchief Kampen is één van de partners binnen De Stadskazerne

Samen met de Bibliotheek, RTV IJsselmond, de historische vereniging Jan van Arkel en de stadsarcheoloog vormt het Stadsarchief Kampen 'De Stadskazerne'.

De Stadskazerne is een Podium voor ontmoeting, verbinding, educatie en debat.

We zijn gevestigd in de prachtig gerenoveerde Van Heutszkazerne aan de Oudestraat. Kijk ook op destadskazerne.nl