Deel 18 Getuigenissen Rechterlijk Archief overhandigd

 
 

“Jan Vrancke getuigt dat hij ongeveer drie weken geleden zat te drinken bij Albert van Herick met Dirick Jan en Gerryken Vrancke. De kaars ging uit omdat de tafel omviel, waardoor getuige een hoofdwond opliep. Hij weet niet of hij gevallen is, of omver gegooid of gestoken, want hij was heel erg dronken”.  
d.d. 16 februari 1554.
 

Dit is één van de getuigenissen uit Getuigenissen 1552 - 1570,  Rechterlijk Archief Kampen inv. No. 14.

 

Getuigenissen en gichten

Je vindt het in deel 18. Annick Alink overhandigde deel 18 van de serie Getuigenissen en gichten (Schepenakten) in het bijzijn van Kees Schilder aan Floris Joustra van Stadsarchief Kampen.

Pagina voor pagina, woord voor woord. Annick zet alles zorgvuldig om in het eigentijds Nederlands zodat iedereen de getuigenissen en de rechtspraak van bijna 500 jaar geleden kan herbeleven.
 
Het boek is onderdeel van de serie Getuigenissen en Gichten over de periode 1483 -1811, het Liber Testium, waarvan een groot gedeelte al eerder toegankelijk is gemaakt in gedrukte vorm door Kees Schilder. Alle delen van Getuigenissen Rechterlijk Archief Kampen liggen ter inzage bij ons in het Informatiecentrum.
 Van openbare dronkenschap, inbraken, vechtpartijen tot overspel, moord en doodslag.
 
Vaak zijn de getuigenissen terug te herleiden naar straten en gebouwen in de stad. Er komt werkelijk van alles voorbij. Achterin de boeken staan indexen op persoonsnaam, ambachten en beroepen en lijsten met geografische namen, handel, munten en diversen.

 
De originele documenten, die bewaard worden in onze archiefbewaarplaats, heeft Annick omgezet in modern Nederlands. Op deze manier zijn ze ook voor de mensen die het oudschrift moeilijk kunnen ontcijferen te lezen.

 
 

Op de foto van rechts naar links: Annick Alink, Kees Schilder en Floris Joustra.