De stilte doorbroken

Afgelopen zaterdag presenteerde Dr. Iet Erdtsieck in de Bovenkerk haar boek “De stilte doorbroken’ tijdens de officiële viering van het 250-jarig bestaan van Vrijmetselaarsloge Le Profond Silence.

Het boek “De stilte doorbroken” beschrijft 250 jaar geschiedenis van de Kamper Vrijmetselaars.
Een belangrijke informatiebron voor de totstandkoming van dit boek was het archief van de loge, in de afgelopen 6,5 jaar beschreven en geïnventariseerd door historicus Otto Ottens. Hij leverde Iet Erdtsieck op deze manier constant van informatie aan zodat zij de geschiedenis van de loge een gezicht kon geven.In het afgelopen jaar zijn delen van dit jubileumboek in de vorm van een feuilleton verschenen in De Brug. 

Vanochtend een heuglijk moment. Onze Otto ontving van Iet Erdtsieck zijn exemplaar van ‘De stilte doorbroken’.

 

Ook een (gesigneerd) exemplaar? 

Het boek is vanaf nu te koop bij de loge via https://vrijmetselarij-kampen.nl/boek.
Wie een gesigneerd exemplaar wil is van harte welkom op zaterdag 26 september bij de Read Shop (boekhandel Bos). Daar signeert mevrouw Erdtsieck haar boek ‘De stilte doorbroken’ tussen 14.00 en 15.30 uur.

De medewerkers van het Stadsarchief Kampen feliciteren de loge met dit zeer bijzondere jubileum en Iet Erdtsieck met dit prachtige boek. Wat een monnikenwerk en wat een mooie aanwinst voor de geschiedschrijving van de stad.

 

Otto Ottens voor het archief van de loge in het depot van het Stadsarchief Kampen

Op deze foto:

Historicus Otto Ottens voor het archief van de Vrijmetselaarsloge in de archiefbewaarplaats van het Stadsarchief Kampen.​