Hoe doe ik onderzoek in een archief

Hoera, je hebt jouw onderwerp gekozen! 

Nu kan jouw zoektocht www.stadsarchiefkampen.nl beginnen.

Hoe ga je te werk:

1. Wat wil ik weten? Wat is je onderzoeksdoel? Wat zijn jouw onderzoeksvragen, jouw hoofd- en deelvragen?

2. Vind informatie over jouw onderwerp 

Maak gebruik van internet en boeken om voorkennis op te doen. Deze bronnen noem je secundaire bronnen. Het internet helpt je om een eerste idee te krijgen over je   
onderwerp. Let op, deze informatie is minder betrouwbaar. Je vindt vaak weinig verwijzingen naar literatuur of bronnen. 

In onze collectie bewaren wij een combinatie van secundaire bronnen en primaire bronnen. Primaire bronnen zijn originele of oorspronkelijke bronnen. 

Onze collectie is grotendeels doorzoekbaar via onze website. Van bijna alle archieven vind je op onze website een inventaris. Op onze website kun je bijvoorbeeld zoeken in onze        boekenvoorraad, in de toegang “bibliotheek”. Je tikt een zoekwoord in. Zijn er zoekresultaten, dan krijg je een omschrijving en het nummer van het betreffende boek. Wees creatief met zoekwoorden:

Let op de verschillende schrijfwijzen van woorden. Zoek op verschillende spellingsvarianten, bijvoorbeeld ‘Boven Nieuwstraat’ en ‘Bovennieuwstraat’. Je zult zien dat je dan andere resultaten krijgt. 

Probeer te zoeken op synoniemen van woorden. Dus niet alleen op educatie, maar ook op onderwijs. 

Probeer te variëren met zoektermen, door zowel te zoeken op het enkelvoud, het meervoud en het bijvoeglijk naamwoord van een woord. Dus niet alleen op kapers, maar ook op kaper. En niet alleen op Kampen, maar ook op Campen, Kamper, Kampers of Kampense.


Zoek slim:

Zoek zo breed mogelijk als je nog niet precies weet wat je zoekt. Maak gebruik van jokers of wildcards in plaats van letters. 

    Het asteriskteken (*) vervangt een willekeurig aantal tekens. Als je op ‘brug*’ zoekt, dan krijg je alle zoekresultaten met brug. Maar bijvoorbeeld ook bruggen, brugwachterswoning en bruggelden. Op deze manier vang je in één keer enkelvoud en meervoud en ook allerhande achtervoegsels bij brug. De zoekterm geeft naast brug bijvoorbeeld ook stadsbrug, Cellebroederbrug, spoorbrug en fietsbrug.  De wildcard underscore (_) vervangt één teken. Deze wildcard mag op iedere plaats in de zoekterm voorkomen.  Door een vraagteken (?) vóór een woord te plaatsen, zoek je naar namen/woorden met dezelfde klank.

 

3. In welke toegang vind ik welke informatie?

Naast zoeken in de bibliotheek, kun je met jouw zoekwoord ook zoeken in de toegangen archieven, beeldbank, persoonsnamen, kranten en notariële akten. Start je zoektocht op https://www.stadsarchiefkampen.nl/ en ga naar ‘Direct zoeken’. 

Om breed te zoeken kun je gebruik maken van de zoekfunctie “doorzoek alles”. Dan krijg je alle toegangen waarin je zoekwoord voorkomt. Om wat preciezer te zoeken, kun je in de afzonderlijke toegangen zoeken. Zoek creatief en slim met zoekwoorden.

  • Doorzoek Archieven: Om bij de beschrijving van de archiefstukken te komen, klik je op de titel van de archieftoegang. Je ziet daaronder een driedeling: 

- Kenmerken; de omvang, vindplaats, beschikbaarheid en openbaarheid

- Inleiding; een toelichting op de archieftoegang 

- Inventaris; een systematische indeling van de beschrijvingen van de bronnen

  • Doorzoek Bibliotheek: In de bibliotheek vind je alle boeken uit ons archief. Deze zijn alleen te bekijken in ons Informatiecentrum en worden niet uitgeleend.
  • Doorzoek Beeldbank: In de beeldbank vind je onze foto’s, prenten, kaarten en plattegronden.

  • Doorzoek Persoonsnamen: Vind (jouw) voorouders via de toegang ‘Persoonsnamen’. Je zoekt in alle personen die in de gemeente Kampen hebben gewoond en gewerkt.

  • Doorzoek Kranten: Wij bewaren de kranten vanaf het jaar 1836 tot aan de krant van vandaag.

  • Doorzoek Notariële akten: In de notariële akten vind je informatie over personen en huizen. Denk aan een testament, huwelijksakte of hypotheekakte.

4. Zoekresultaten

Elk zoekresultaat schrijf je nauwkeurig op, zodat je deze door kunt geven bij jouw aanvraag.
Je noteert in ieder geval het toegangsnummer van het archief en het inventarisnummer.
Bij boeken, foto’s en kaarten schrijf je het nummer van de bron op (voorbeeld B06178, F013250 of K000165).
Noteer het liefst ook nog de titel van het toegangsnummer, de titel van het inventarisnummer, het paginanummer en de datum.
Eventueel kan je ook nog voor jezelf noteren wat je in deze stukken precies wil opzoeken. 

5. Hoera, bronnen bekijken!

De laatste en uiteraard leukste stap is het bekijken en onderzoeken van de gevonden bronnen. In sommige gevallen zijn de bronnen gedigitaliseerd en kun je ze direct op je scherm bekijken. Zo niet, dan kun je deze bronnen bij ons aanvragen en in het Informatiecentrum bekijken. Daarom is het lijstje van stap 4 zo belangrijk! Maak een afspraak op onze website en stuur het lijstje uit stap 4 ook mee. Kom je er niet uit? De archiefmedewerkers helpen je verder op weg! 

6. Bronverwijzing

Tijdens jouw onderzoek vind je bronnen voor jouw aanvraag of werkstuk. Noteer nauwkeurig wat je hebt gezien of gelezen, en vooral waar. Zo kun je de gegevens weer snel terug vinden. Verwerk de gebruikte bronnen en de verwijzing daarnaar in je bibliografie of literatuurlijst.