Uw zoekacties: Bibliotheek
Bibliotheek
beacon
14.759  boeken
 
 
 
 
Boek
A00016 Nieuwe Camper Schrijf Almanach, Na de nieuwe Stijl op 't Jaer onzes Heeren Jesu Christi 1745.
Documenttype:
Almanak
Jaar van uitgave:
1745
Aantal bladen:
z.p.
Formaat:
13 cm.
Uitgever:
Valckenier
Samenvatting:
Versien met de Jaer- Paerde- Beeste- en Leer- Markten, nevens de dagelijcksche Uren van des Maens Op- en Onder-gang . Alsmede een Tafel vande Zons- op en onder-gang Door een liefhebvber der Astrologie. Hier achter is bij-gevoeght dÓrdre op het varen der Treck-Schuyten, als mede den Hoveniers Allmanachen eenige Specie-tafelen.lmanak bevattende de jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, nevens de dagelijkse uren van de maan, op- en onderganf
Verblijfplaats:
Depot : 27-1-1 A00016
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Boek
A00017 Nieuwe Camper Schrijf Almanach 1754.
Documenttype:
Almanak
Jaar van uitgave:
1754
Aantal bladen:
z.p.
Formaat:
13 cm.
Uitgever:
Valckenier
Samenvatting:
Nieuwe Camper Schrijf Almanach na de nieuwe stijl op 't jaar 1754. Versienmet de Jaar- Paerde- Beesten en Leermarkten, nevens de dagelijcksche Uren van de Maens Op- en Ondergang. Alsmede een tafel van de Zons- op en onder-gang, door een liefhebben der Astrologie.Hier achter sis bygevoeght d'Ordre op het varen der Treck Schuyten , als mede den Hovniers Almanach en enige Specie-tafelen.
Verblijfplaats:
Depot : 27-1-1 A00017
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Boek
A00018 Nieuwe Camper Schrijf Almanach, 1756
Documenttype:
Almanak
Jaar van uitgave:
ca. 1756
Aantal bladen:
z.p.
Formaat:
13 cm.
Uitgever:
Valckenier
Samenvatting:
Nieuwe Camper Schrijf Almanach, Na de nieuwe stijl op 't Schrikkeljaer, onzes Heeren Jesu Christi 1756,Versien met de Jaer- Peerde- Beeste en Leermarkten, neven de dagelijckse Uren van de Maens Op- en Onder-gang. Als medeeen Tafel van de Zons op- en onder-gang, Door een liefhebber der Astrologie. Hier achter is by-gevoegd dÓrdre op het vare4n der Trek-Schuyten, als mede den Hoveniers Almanach en eenige Specie-tafelen.
Verblijfplaats:
Depot : 27-1-1 A00018
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Boek
A00019 Nieuwe Camper Schrijf Almanak, 1768
Documenttype:
Boek
Jaar van uitgave:
ca. 1768
Aantal bladen:
z.p.
Formaat:
13 cm.
Uitgever:
Valckenier
Samenvatting:
Nieuwe Camper Schrijf Almanach, na de nieuwe stijl op 'Schrikkel-jaar onzesd HeerenJesu Schristi 1768, Verder met de Jaer- Paerde- Beeste en Leer-markten, nevens de degelyckse Uren van des Maens Op- en Ondergang. En een tafel van de Zons op- en onder-gang. Hierachter is bygevoegt een Tijd-wyser van 't varender Veerschepen. De namen der Burger- Officieren. De namender Predikanten van 't begin der Reformatie tot 1767 Als mede eenige Specie-tafelen. Door een liefhebber der Astrologie.
Verblijfplaats:
Depot : 27-1-1 A00019
Trefwoorden: