Uw zoekacties: Theologische Hogeschool / Universiteit, later Protestantse T...
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Het lijkt een droge opsomming van namen, jaartallen, titels, onderwerpen van redevoeringen en dissertaties. De goede en aandachtige lezer zal in dit alles ook een verhaal ontdekken. De feiten nodigen uit het verhaal op te sporen. * 
Ds. C.H. van den Berg, president-curator.
Aalten 1994.
1. Papier en werkelijkheid
00383 Theologische Hogeschool / Universiteit, later Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Kampen, (1750) 1854-2006 (2011)
Inleiding
1.
Papier en werkelijkheid
‘Waarom terugkijken’, was de vraag waarmee de toenmalige voorzitter van het Rectorium in 2004 het ‘Woord vooraf’ begon in de mooie geschiedschrijving over 150 jaar theologie in Kampen *  . Gelukkig kon de vraag beantwoord worden: er bleek een behoefte te bestaan. Misschien is dat ook de essentie, waaraan de waarde van het archief van de Universiteit te danken is. Immers een archief is de papieren neerslag van het handelen van een persoon of instelling. In de eerste plaats bevinden zich in een archief de stukken aan de hand waarvan rechten en plichten te herleiden zijn. Die zijn nodig voor een consistent handelen in allerlei voorkomende gevallen en zijn nodig om rechtszekerheid te verschaffen.
In de beroemde Handleiding van Muller, Fruin en Feith van 1898 *  , werd nog eens duidelijk hét uitgangspunt van de archiefwetenschap geformuleerd, namelijk, dat een archief het geheel is van bescheiden, die ontvangen of opgemaakt zijn door een instelling, een persoon of een groep van personen, als gevolg van taken en werkzaamheden die zij verrichten, en die bestemd zijn een kortere of langere tijd te worden bewaard. Hoewel deze Handleiding vooral was ontworpen met het oog op de archieven van het Ancien Régime - het oude Bestel-, dus uit de periode voor 1795, zijn de daarin beschreven methoden niet minder van toepassing op later ontstane archieven. Naderhand, wanneer de stukken niet meer van belang zijn om aan handelingen rechtskracht te verlenen of te documenteren, veranderen die van status en zijn zij herinneringen aan een verleden geworden.
Mede dank zij deze herinneringen - de papieren neerslag-is het mogelijk om een gedenkboek te schrijven, die nog eens alles wil vastleggen voor de toekomst. De archieven van de Theologische Universiteit in Kampen hebben nu die status bereikt. Immers er is een einde gekomen aan die Universiteit, want zij is opgegaan in de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) met vestigingen in Amsterdam en Groningen.
Maar is de papieren neerslag ook de werkelijkheid? Sedert het vertrek van de onderwijsinstelling zijn ook vertrokken de hoogleraren, het overige wetenschappelijk en ondersteunend personeel, de studenten én de vertegenwoordigers van kerken. Zij allen vormen de werkelijkheid! Zij vertellen - indirect, via de archieven-van hoe het was in Kampen en hoe zij dat beleefden. Zij zijn vertrokken en het papier is gebleven. Aan de hand van het achtergebleven archief van de Theologische Universiteit valt dus maar één aspect van de geschiedenis te reconstrueren. Dat is de belangrijkste eigenschap van het archief dat nog overblijft en ons een blik gunt in de geschiedenis.
2. Geschiedenis van de instelling
3. De inventarisatie
4. Opmerkingen
Kenmerken
Datering:
(1750) 1854-2006 (2011)
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS