Uw zoekacties: Secretarie Archief Kampen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
01. Vooraf
02. Geschiedenis van de gemeente
03. Geschiedenis van de organisatie
04. Geschiedenis van het archief
05. Verantwoording van de archiefbewerking
06. Lijst van ontbrekende dossiers
07. Aanwijzingen voor de gebruiker
00003 Secretarie Archief Kampen
Inleiding
07. Aanwijzingen voor de gebruiker
Het gezichtspunt van deze inventaris zijn de stukken die zijn ontvangen, opgemaakt of verzonden door de secretarie. Bij het van start gaan van het project wegwerken achterstanden is afgesproken dat het secretariearchief de 'triple A status' krijgt. Dat betekent onder meer dat het secretariearchief alle dossiers betreffende de diensten bewaard. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het archiefbeheer bij de diensten nog al te wensen overliet. Dit uiteraard met toepassing van de vernietigings- en selectielijsten. De inventaris is ook te raadplegen op www.stadsarchiefkampen.nl en www.archieven.nl.
De omschrijvingen van de stukken zijn conform het principe 'Reinoduit' en 'gehopt'. 'Reinoduit' staat voor: redactionele vorm. Dat is altijd stukken betreffende tenzij... Daarom is dat ook aan het begin van elke omschrijving weggelaten tenzij..., inhoud, onderwerp, datering en uiterlijke vorm. 'Gehopt' staat voor: gezichtspunt (dat is de secretarie), handeling (dat is de rol die de overheid speelt in het dossier), onderwerp, plaats en tijd.
De volgorde van de afzonderlijke beschrijvingen binnen een code is chronologisch (na de omnummering dat nog moet gebeuren). Ook bij verzamelbeschrijvingen is de volgorde binnen de specificatie chronologisch (na de omnummering dat nog moet gebeuren); tenzij anders staat aangegeven.
In deze inventaris wordt vanwege de overzichtelijkheid, waar mogelijk, veelvuldig gebruik gemaakt van verzamelbeschrijvingen. Inventarisnummers die onderling veel samenhang vertonen worden bij elkaar beschreven onder een specificatie: reeksen van archiefbescheiden die formeel gelijksoortig zijn (series) en dossiers die inhoudelijk veel samenhang vertonen (facet- en deeldossiers). De vele pakken die zijn aangetroffen zijn ook intact gelaten. Deze pakken zijn niet opgesplitst in (handzame) omslagen, omdat het veelal verzamelmappen zijn met vele tabstroken. Splitsen zou leiden tot verbreken van het causaal verband. Er is geprobeerd de stukken zoveel mogelijk naar doel te klasseren. Dat is over het algemeen goed gelukt, behalve dan dat bij de stukken over eigendommen de tweeslachtigheid is blijven bestaan die de administratie zelf heeft aangebracht. Deels zijn de stukken over aan- en verkoop en ruiling van onroerende goederen namelijk ondergebracht bij de zaak waarop ze betrekking hebben (zoals de aankoop van de opstallen van stadserven, deze bevinden zich in de serie zorg voor de Stadserven: bijv. de aankoop van de opstallen van erf 64 van G. van der Weg zit in inv.nr. 3439) en deels zijn ze ondergebracht in algemene series onder de rubriek eigendom en bezit. De onderzoeker moet er rekening mee houden dat indien men alle beschikbare informatie over een bepaalde zaak wil hebben het ook van belang is om te kijken in de series notulen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de financiële jaarstukken.
Het Archievenblad 10-2011 gaat ook nader in op deze kwestie. Paul M.M. Klep zegt daarin het volgende: "Een 'los stuk' is in de beschrijving van een klassieke archiefinventaris aanzienlijk beter af dan een document dat schuilgaat in algemene series. Personen, beschrijvingen, prijzen, lonen en gebeurtenissen kunnen verscholen zitten in algemene reeksen met besluiten, notulen, correspondentie, verslagen en financiële, fiscale en bevolkingsadministratie. Het is een lastig gegeven dat, als een thema of een historische actor niet beschreven staat in de klassieke inventaris, dit beslist niet betekent dat het archief daarover geen informatie bevat." In aanvulling hierop vindt u in deze inventaris in sommige N.B.'s subjectieve informatie over personen en of andere interessante gegevens die een onderzoeker op een bepaald spoor kan brengen. U komt dan in een beschrijving vaak de woorden 'onder meer over' tegen. Lokaal ingewijden zoeken nog al eens naar dossiers die in de volksmond anders werden genoemd dan in de officiële stukken. Waar nodig is dat in de beschrijving opgenomen. Bijvoorbeeld het IJsselmeerbad werd door de 'locals' Kamper zeebad genoemd en dat is dan ook in de beschrijving opgenomen (inv.nr. 1173).
De onderzoeker moet er rekening mee houden dat de inhoud van het dossier het uitgangspunt is bij de beschrijving. Dat betekent onder meer dat terminologie is gebruikt die in de archiefstukken voorkomen. Als in de omschrijvingen geen plaatsbepaling is opgenomen dan wordt de stad Kampen bedoeld. Stukken uit dit archief moeten worden aangevraagd met behulp van de aanvraagformulieren die in de studiezaal liggen. In voorkomende gevallen moet de onderzoeker er rekening mee houden dat archiefstukken niet ter inzage gegeven kunnen worden in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze Wet wordt de verwerking van persoonsgebonden gegevens van nog levende personen geregeld.

R.A.E. Troost
Kampen, september 2014
08. Lijst van bestuurders
09. Lijst van archiefstukken
10. Geraadpleegde bronnen en literatuur
Secretariearchief Kampen
Kenmerken
Datering:
1934 - 2000
Omvang:
385 m.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS