Uw zoekacties: Archief van de Kampereilander Pachtersbond, 1899 - 1987
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Ontstaansgeschiedenis Stichting Welzijn Kampen
2. Ontstaangeschiedenis projecten Stichting Welzijn Kampen
3. Conflict SSK en SSKWK
4. Misdrijven
5. Opheffing
Verantwoording inventarisatie
1. Archief Stichting Welzijn Kampen
00193 Stichting Welzijn Kampen (SWK) en rechtsvoorgangers, 1973-1998
Verantwoording inventarisatie
1. Archief Stichting Welzijn Kampen
In deze plaatsingslijst wordt het archief van Stichting Welzijn Kampen (SWK) en de voorgangers Stichting Samenlevingsopbouw (SSK) en Stichting Sociaal Kultureel Werk Kampen (SSKWK) beschreven. Het archief van SWK loopt vanaf de oprichting in 1983 tot de opheffing van 1998. Het archief heeft een omvang van c.a. 6,5 meter (40%). Het archief was 16 meter waarvan zo'n 9,5 meter (60%) aan concepten, dubbelen, stukken die geen verband houden met het archief en vernietigbare stukken is vernietigd. Het archief is opgenomen onder het archiefnummer 00193 in het Gemeentearchief Kampen. Het archief van de voorgangers SSK en SSKWK loopt vanaf de oprichting tot de fusering, 1976-1982. De stukken van de voorgangers zijn in een eigen rubriek opgenomen.

In het archief zijn verschillende informatiedragers aangetroffen, zoals foto's, negatieven, dia's en diskettes. De foto's, negatieven en dia's zullen apart beschreven worden.

In het archief zijn ook archiefstukken gevonden van een andere vereniging. Deze zijn daarom opgenomen in de rubriek Gedeponeerd archief.

Het archief van Vereniging Ataturk Kampen, 1995-1998 is nooit overgedragen aan de vereniging.


De rubriek Stichting Samenlevingsopbouw (SSK) en Stichting Sociaal Kultureel Werk Kampen (SSKWK) is opgedeeld in twee rubrieken Organisatie en Taakuitvoering.

In de rubriek Organisatie staan de Jaarverslagen, beleidsplannen, werkplannen, statuten, fondsen, agenda's, notulen en bijlagen van het bestuur. In deze rubriek staan ook stukken betreffende de samenvoeging van het Kamper Vakantie Komitee en de SSKWK.

In de rubriek Taakuitvoering staan de projecten, werkgroepen, documentatie en schetsontwerpen van het gebouw van SSK.
Het archief Stichting Welzijn Kampen bestaat uit drie hoofdrubrieken: Organisatie, Taakuitvoering en Documentatie. Hiervoor is gekozen, omdat er in de organisatiestructuur geen sprake is van afdelingen. De organisatie bestaat uit een algemeen / dagelijks bestuur met daaronder zelfstandig, functionerende projecten. Vanaf 1983-1995 is hier sprake van. Daarna veranderd de structuur, omdat de projecten als zelfstandige verenigingen zelf voortgaan. Er is dan eigenlijk alleen nog sprake van een bestuur.

In de rubriek Documentatie zijn de twee onderzoeksrapporten geplaatst die in opdracht van de Stichting zelf zijn uitgevoerd.

De rubriek Organisatie is opgedeeld in vier rubrieken Algemeen, Financiën, Bestuur en beleid en Oprichting en opheffing die weer onderverdeeld zijn in subrubrieken.

De rubriek Algemeen is onderverdeeld in de subrubrieken Algemeen en Ingaande en uitgaande post. In de subrubriek Algemeen zitten de archieflijsten, brochures, folders, bouwtekeningen en de krantenartikels en in de andere rubriek de correspondentie van de Stichting.

De rubriek Financiën is weer onderverdeeld in Jaarrekeningen, accountantsverklaringen en subsidies en Fraude en verduistering. Hiervoor is gekozen in het geval van een openbaarheidsbeperking vanwege de persoonsgegevens van de verdachten. In de rubriek Fraude en verduistering zijn ook stukken bewaard die eigenlijk vernietigbaar zijn, omdat het bewijsstukken zijn in een rechtszaak. Er moet dan gedacht worden aan bankafschriften, facturen, rekeningen en kasstukken, 1986-1991.

De rubriek Bestuur en beleid is onderverdeeld in de subrubrieken Bestuur de agenda's, notulen en bijlagen van het bestuur. In de subrubriek Jaarverslagen en beleidsplannen zijn ook de jaarverslagen van het project Samenlevingsopbouw en Buitenlanders opgenomen. In de subrubriek Reglementen, statuten en overeenkomsten zijn alle officiële stukken opgenomen en ook de huurovereenkomsten, want de Stichting verhuurde vaak ruimtes aan anderen.
De rubriek Oprichting en opheffing is onderverdeeld in drie subrubrieken. In de subrubriek Oprichting en opheffing Stichting zitten de stukken betreffende oprichting en opheffing van de Stichting zelf. In de subrubriek Turkse Project Raad zitten de stukken over de discussie van de voortgang van de Turkse Project Raad en de uiteindelijke opheffing van de Turkse Project Raad. In de subrubriek Onderzoek functioneren Stichting zitten de onderzoeksrapporten en het verbeteringsplan die er uiteindelijk toe hebben geleid dat de Stichting werd opgeheven en zijn daarom opgenomen in deze rubriek.

De rubriek Taakuitvoering is opgedeeld in vier rubrieken Algemeen, Projecten, Werkplannen, beleidsplannen en evaluaties projecten en Team gesprekken.

In de rubriek Algemeen zijn de samenwerkingsovereenkomsten, overleggen over samenwerkingsverbanden en gevolgde cursussen, conferenties, studiedagen en workshops opgenomen.

De rubriek projecten is opgedeeld in de vier subrubrieken: Projecten met migranten, Projecten met wijken, Gezamenlijke projecten met andere instanties en Overige projecten. Voor deze indeling is gekozen, omdat vanaf 1988-1995 er duidelijk twee soort projecten te onderscheiden zijn namelijk projecten met migranten en wijken. Na 1995 is deze verdeling verdwenen en gaan ze meer gezamenlijke projecten uitvoeren en ontstaan er ook projecten die eerst geen doelgroep van de Stichting waren.
In de rubriek projecten met migranten zijn de projecten van Project Buitenlanders, de Turkse Project Raad of projecten die de Stichting zelf heeft uitgevoerd gericht op de doelgroep migranten. In de subrubriek Projecten met wijken zijn de projecten met verschillende wijkverenigingen. In de subrubriek Gezamenlijke projecten met andere instanties zitten vooral projecten die de Stichting heeft uitgevoerd met andere stichtingen of verenigingen en vaak gericht op een andere doelgroep dan hun oorspronkelijke doelgroep. In de subrubriek Overige projecten zijn de projecten die de Stichting zelf heeft opgestart en uitgevoerd. Hierin is ook opgenomen de stukken van het Kamper Vakantie Komitee.

De rubriek Werkplannen, beleidsplannen en evaluaties projecten zijn de projectvoorstellen, de overleggen betreft voortgang en evaluatie projecten en de evaluatierapporten van de verschillende projectleiders.

De rubriek Team gesprekken zijn de gezamenlijke overleggen van de medewerkers van de Stichting.
Openbaarheid archief
1. Openbaarheidsbeperking
Kenmerken
Datering:
1973-1998
Omvang:
6,5 m.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS