Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
87  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0056 De erfgenamen verklaren de gemeenschappelijke boedel verdeeld te hebben.Zie akte voor details.
Datum:
22-08-1825
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
woonhuis met stal/pakhuis  
pakhuis  
boerenplaatsje met stukje land buitendijks en idem aan de zandweg  
woonhuis  
een stuk twijgland genaamd Kamens Weerd  
enige stukken twijgland genaamd Kattenbergs Weerd  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0056
Taxateur:
Jacob Berghuis  
Erfgenaam en voogd:
Izaak Simon Levi Brandes  
Gomperts de Jong  
Salomon de Jong  
erfgename:
Anna de Jong  
Klaartje de Jong  
Martha Salomons  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-540
 
 
 
 
 
Notariële akte
0027 De erfgenamen, allen gerechtigd in de nalatenschap van Dirk Wesselsz, verklaren te willen overgaan tot scheiding van de gemeenschappelijke boedel.Zie uitgebreide beschrijving.
Datum:
24-06-1825
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0027
erfgenaam en voogd, volmachtgever:
Barend Wesselsz  
Erfgenaam en voogd:
Jan Wesselsz  
erfgename:
Elsebe Kromhout  
Geertruida Wesselsz  
Sara Wesselsz  
moeder en gevolmachtigde:
Johannes Sprée  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-540
 
 
 
 
 
Notariële akte
0011 De erfgenamen van Agnes Jacoba Lansing, weduwe van Zwier Nieuwenhuis, gaan over tot verantwoording van de staat van baten en lasten en verdeling van de boedel.
Datum:
14-05-1825
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0011
Erfgenaam en voogd:
Dirk Jan Nieuwenhuis  
Hendrik Antonie Nieuwenhuis  
moeder en gevolmachtigde:
Adrianus van Tol  
Curator:
Isaac Augier  
erfgename:
Geertruid Nieuwenhuis  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-540