Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
277  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0269 Het echtpaar J.N. Meijnhardt en A.C. Greeve verkoopt voor ƒ 650 aan het echtpaar A. van Groenou en A. van den Werf een twaalfde deel in het zogenaamde Jan van Dorstenslag in Dronthen, zoals dat uit de boedel van wijlen vader David de Greeve is aangeërfd en beschreven d.d. 5 september 1810.
Datum:
30-11-1811
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
Jan van Dorstenslag  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0269
Koper:
Arend van Groenou  
Verkoper:
Johannes Nicolaas Meijnhardt  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0268 C.L. en H.J. Neuhaus verstrekken een machtiging aan H. Santvoort te Den Bosch om al hun belangen te behartigen en hen te representeren, zowel in als buiten rechte.
Datum:
30-11-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0268
gevolmachtigde:
Herman Santvoort  
volmachtgeefster:
Christina Louisa Neuhaus  
Hendrica Jacobina Neuhaus  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0267 Het echtpaar E. Lamberts en M. Klaassen verkoopt voor ƒ 435 aan het echtpaar B.B. Jager en T.J. Heutink een huis op de zogenaamde Nieuwstad te Genemuiden, nr 155.
Datum:
30-11-1811
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
huis  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0267
Koper:
Barteld Berends Jager  
Verkoper:
Egbert Lamberts  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0266 Het echtpaar J.P. Tikkel en M. Magorius verkoopt voor ƒ 174 aan het echtpaar T.J. Dutman en G.J. de Vries een huis in de Geerstraat, tussen de Oudestraat en de Nieuwstraat, wijk 1 nr. 352, af te lossen met ƒ 25 per jaar waarmee het huis als onderpand blijft.
Datum:
30-11-1811
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
huis  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0266
Koper:
Dutman. Teunis Jans  
Verkoper:
Jan Peters Tikkel  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b