Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
87  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
3688 Boedelscheiding van de boedel van wijlen het echtpaar K.M. Sellis en H.A. van Dijk [zie ook I-553a akte 2632]. De losse goederen zijn op 6 en 7 maart 1839 publiek verkocht voor ƒ 4289,20, de totale over de kinderen zuiver verdeelbare waarde bedraagt ƒ 12119,60. De notaris brengt de verdeling tot stand.Perceel 2 is voor de helft in 1821 door Klaas Mense Sellis aangekocht van Willem Klaassen Riezebos, in 1829 een stuk groenland van Johannes Schouwenburg en Jacob Meurer en in 1837 voor een deel van Peter Selles; perceel 3 was in 1819 aangekocht van Jan Simon Hoekman te Genemuiden; perceel 4 was meer dan 30 jaar ongestoord in het bezit van de overleden vader.
Datum:
03-08-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
opstal bestaand uit huis, schuur en berg  
boerenerf en bijbehorend land  
groenland  
groenland  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3688
erfgenaam, toeziend voogd:
Mense Sellis  
Overledene:
Hendrikje Aalts van Dijk  
Klaas Mense Sellis  
Overleden:
Aalt Sellis  
Marrigje Sellis  
Erfgenaam:
Adolf Sellis  
Hendrik Sellis  
Voogd:
Willem Aalts van Dijk  
erfgename:
Aaltje Sellis  
Hendrikje Sellis  
Hilligje Sellis  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-556b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3652 Scheiding en verdeling van nagelaten vaste goederen bestaande uit: perceel 1 in 1811 door Peter en Hilligje was aangekocht; perceel 2 in 1811 aangekocht en perceel 3 in 1814 aangekocht van de erven Jacob van Heerdt met een totale waarde van ƒ 3000.
Datum:
21-05-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
erf, huis en where met een bleekveld  
bleekveld  
tuin  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3652
mede-gerechtigde:
Jan van der Kamp  
Lubbert van der Kamp  
Maria van der Kamp  
Hilligje Lubbers van der Weerd  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-556b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3604 Scheiding en verdeling van de huishoudelijke inboedel;huizen erven en wheren, Achter de Nieuwe Muur, wijk 3 nr. 42 en St. Jacobssteeg, wijk 3 nr. 178; een tuin met huisje aan het Cingel, sectie F. nr. 94; schulden, van wijlen het echtpaar S. Martens en G. Reurink. Perceel 1 werd door wijlen dit echtpaar in 1815 aangekocht bij publieke verkoop; perceel werd in 1824 aangekocht van de weduwe Praetorius; perceel 3 werd meer dan 30 jaar geleden aangekocht van de weduwe Bruins te Kampen. Uiteindelijk moet verdeeld worden ƒ 2231,87 over de beide erfgenamen.
Datum:
07-04-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis  
huis, erf en where  
tuin met tuinhuisje  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3604
Overledene:
Stephanus Martens  
Geertruida Reurink  
erfgename:
Wilhelmina Margritha Martens  
Maria Veldhuis  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-556a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3590 Scheiding en verdeling van de boedel van B.van Oosten en wijlen P. Reumer: meubels, huizen erven en wheren in Bovenhofstraat en Achter de Nieuwe Muur, vorderingen en schulden uiteindelijk met een voordelig saldo van ƒ 2040.De boedel werd geinventariseerd op 26 januari 1828 en daarna is de administratie ervan gevoerd door de weduwe Reumer.
Datum:
05-03-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huizen, erven en wheren  
huizen, erven en wheren  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3590
moeder-voogdes:
E va Oedekerk  
Overledene:
Peter Reumer  
boedelhoudster, mede-gerechtigde, administratrice:
Berendina van Oosten  
gevolmachtigde:
Nicolaas Reichenbach  
Cornelis Rietberg  
Jan Schouwenburg  
erfgenaam, volmachtgever:
Albert Jan Reumer  
Peter Berends Reumer  
Gerhardus Reumer  
Erfgenaam:
Jan Reumer  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-556a