Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
42 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Notariële akte
0033 De overledene, Egbertje Andries, is gehuwd geweest met Cornelis van 't Hul, daarna met Mannes Roesel en ten slotte met Evert van den Berg. De erfgenamen verzoeken de notaris over te gaan tot scheiding van de gemeenschappelijke boedel van per saldo ƒ 583,40.Er wordt een lijst van activa en passiva opgesteld, waarna de notaris over gaat tot verdeling.
Datum:
02-04-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0033
mede-gerechtigde:
Evert van den Berg  
Hilligje Cornelis van 't Hul  
Gerrit Willem Kersting  
Aaltje Roesel  
Albert van 't Veen  
Curator:
François Rambonnet  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-534a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0010 De erfgenamen van hun moeder Zwaantje Kip, eerst gehuwd met Gerrit Hendrik ten Hoeve en later met Klaas van der Veen verzoeken de notaris over te gaan tot scheiding van de boedel.
Datum:
25-01-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
boerenerf: het Molserf  
bouwkamp: de Eikholskamp  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0010
Erfgenaam en voogd:
Hendrik ten Hoeve  
Gerrit van der Veen  
Overledene:
Zwaantje Kip  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-534a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0098 De erfgenamen van Nicolaas Wilhelm Rauwenhorst, verklaren, dat na het overlijden van Geertruida Johanna Rauwenhorst het vruchtgebruik is vervallen; zij willen over gaan tot scheiding van de nalatenschappen.Er volgt een overzicht van de vaste goederen en aandelen.Bijgevoegd twee akten van taxatie en één akte van eedsaflegging.
Datum:
21-07-1838
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0098
Taxateur:
Albertus Janszn. Berghuijs  
Hector Janssen Swart  
erfgenaam en voogd, moeder en gevolmachtigde:
Johannes Jacobus van Ingen  
Anthonij Pieter Rauwenhoff  
voogdes, moeder:
Anna van Heurn  
erfgename:
Cornelia Geertruida Rauwenhorst  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-533
 
 
 
 
 
Notariële akte
0067 Belanghebbenden willen de tussen hen bestaande gemeenschap van goederen scheiden.Er volgt een uitvoerige lijst met bezittingen; de notaris maakt de verdeling.
Datum:
12-05-1838
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, erf en where met stal en tuinen  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0067
Belanghebbende:
Johan Wilke Lehmkuhl  
Catharina Margaretha Meijern  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-533