Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
18  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1911 De pachter verklaart een borgtocht te stellen voor de afdracht van de verschuldigde pacht over het jaar 1822, groot f.1130-.- van zijn stadserf op het Kampereiland. Er wordt een betalingsregeling opgesteld.
Datum:
05-04-1824
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
stadserf  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1911
meijer:
Adolf Gerrits Boer  
Borg:
Harmen Egberts Jonker  
Jan Gerrits van de Wetering  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-523b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1897 De schuldenaar, meijer op het stadserf op het Kampereiland, verklaart een borgtocht aan te bieden voor zijn verschuldigde pacht over het tweede halfjaar van 1823, te weten een bedrag van f.380.-.
Datum:
08-03-1824
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
stadserf  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1897
taxateur, schuldenaar:
Jan Dorgelo  
moeder en gevolmachtigde:
Frans Lemker  
Borg:
Hendrik Lubberts van de Weerd  
Hendrik Jan van Wilsem  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-523b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1724 Pachter Gerrit Bosch is schuldig aan de gemeente Kampen een bedrag van f.1038.- voor achterstallige pacht. Hij stelt zijn huis op het stadserf als onderpand en Jacob Teune zal borg voor hem staan bij de gemeente.Comparant Jan Jans van der Stege wordt verzocht de nog niet betaalde kooppenningen voor het genoemde huis voor 1 maart a.s. te betalen aan de gemeente Kampen om hiermee de schuld van eerste comparant te voldoen.
Datum:
20-01-1823
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
huis en where van eerste comparant  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1724
Verpachter:
Frans Lemker  
Pachter:
Gerrit Bosch  
Borg:
Jacob Teune  
Schuldenaar:
Jan Jans van der van der Stege  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-523a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1723 Adolf Mense Sellis is pachter van stadserf nummer 41 en als garantie voor de betaling van de achterstallige pachtsom van f.3500.- stelt hij als onderpand zijn huis; tevens willen enige landlieden borg voor hem staan.
Datum:
15-01-1823
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
huis, schuur, berg en getimmerte  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1723
Verpachter:
François Lemkes  
Borg:
Willem Aalts van Dijk  
Gerrit Netjes  
Klaas Sellis  
Pachter:
Adolf Mense Sellis  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-523a