Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Filter: borgtochtx
beacon
129 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 16
 
 
Notariële akte
2291 Richardus van Romunde en Willem Jacob Tibout verklaren een borgtocht te stellen groot f.2000.- voor een doorlopende cautie voor de voldoening van accijns en belasting door de fa. Jacob Salomon Stibbe en Co. te Kampen, kooplieden in steenkool.
Datum:
13-11-1834
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2291
Borg:
Richardus van Romunde  
Willem Jacob Tibout  
Belanghebbende:
Jacob Salomon Stibbe  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-550b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2250 Cornelis Johannes de Vriese verklaart een borgtocht te stellen groot f.1600.- belegd in het grootboek der nationale werkelijke schuld, als garantie voor de juiste uitoefening van zijn administratie.
Datum:
04-08-1834
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2250
Belanghebbende:
Cornelis Johannes de Vriese  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-550b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2242 Jan Jansen Huijer en Hendrik Schipper verklaren een borgtocht te stellen ten behoeve van Gerrit Jan ten Dam, handelaar in binnenlands gedistilleerd te Kampen, groot f.4000.- als garantie voor de ontvanger der directe belastingen dat Gerrit Jan ten Dam aan zijn verplichtingen zal voldoen.
Datum:
08-07-1834
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2242
Belanghebbende:
Gerrit Jan ten Dam  
Borg:
Jan Jansen Huijer  
Hendrik Schipper  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-550a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2200 Jan van Diepen en Jasper Cornelis Piera verklaren een borgtocht te stellen groot f.1000.- ten behoeve van Antonie Simon Beernink, handelaar in gedistilleerd te Kampen, als zekerheid ten opzichte van de ontvanger der directe belastingen dat Antonie Beernink de rechten en accijnzen zal kunnen betalen.
Datum:
04-04-1834
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2200
borg, borg:
Jan van Diepen  
Belanghebbende:
Antonie Simon Beernink  
Borg:
Jasper Cornelis Piera  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-550a