Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Filter: borgtochtx
beacon
129  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
3176 De borgen stellen zich borg voor ƒ 2000 voor de accijnsbetaling op geraffineerd zout en zachte zeep door koopman P. T. Heinecken.
Datum:
01-05-1838
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
-  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3176
Belanghebbende:
Petrus Theodor Heinecken  
Borg:
Bernardus Leembroek  
Jan Schouwenburg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-554a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3170 J.W.van der Velde voldoet in verband met zijn functie als ontvanger aan de wettelijke verplichting om als garantie een borgsom te stellen door middel van een inschrijving in het Grootboek van Nationale werkelijke rentegevende Schuld ad ƒ 1000 te zijnen name, welke door Frans Lemker, burgemeester van Kampen, wordt geaccepteerd.
Datum:
25-04-1838
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3170
borgsteller:
Jan Willem van der Velde  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-554a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3128 Ter voldoening aan een wettelijke plicht zal de gemeenteontvanger borgtocht stellen van ƒ 500 in de vorm van een inschrijving in het grootboek der Nationale Werkelijke Schuld. De burgemeester van IJsselmuiden Henri Assuerus WWtewall van Stoetwegen te Kampen neemt deze borgtocht aan, behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Datum:
22-02-1838
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3128
Borg:
Jan Willem van der Velde  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-554a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2752 Willem Deetman en Antonie van Triest verklaren een borgtocht, groot f.2000.-, te stellen ten behoeve van de ontvanger der directe belastingen als garantie voor de betaling van de verschuldigde accijnzen door Josina Vlasman, weduwe van Hendrik Rademacher, winkelierster in Kampen in haar kwaliteit van grossierster in geraffineerd zout.
Datum:
21-09-1836
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2752
Belanghebbende:
Josina Vlasman  
Borg:
Willem Deetman  
Antonie van Triest  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-552b