Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
42  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0043 In aanwezigheid van de vrederechter en griffier, worden er twee gelijke delen gemaakt van het onroerend goed, die door loting worden toegedeeld.
Datum:
09-05-1831
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
houthagen met ondergrond, genaamd de Geestelijke Hage  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0043
toeziend voogd:
Willem Brinkhof  
voogdes:
Johanna Eijsink  
Belanghebbende:
Jantje Hollander  
Peter Westerhuis  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-528b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0024 De erfgenamen hebben van hun grootouders Barteld Last en Geertje Riekens een onverdeelde boedel geerfd, bestaande uit verschillende stukken land. Op verzoek van erfgenamen gaat de notaris over tot scheiding van de boedel, in aanwezigheid van de vrederechter en de griffier.Na deling in twee gelijkwaardige porties, gaat het eerste lot naar Harmpjen Korthoef, het tweede naar Jacob Korthoef Janszn. als voogd.
Datum:
06-04-1831
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0024
toeziend voogd:
Gerrit Last  
erfgename:
Geertjen Korthoef  
Harmpjen Korthoef  
Voogd:
Jacob Janszn. Korthoef  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-528b