Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
280  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1230 Inventarisatie en taxatie van de gehele boedel van de overledene te beginnen op dinsdag 6 november. Wegens de invallende dankdag zal de inventarisatie en taxatie worden voortgezet op donderdag daaraanvolgend in het sterfhuis. Totaal 113 kavels met een waarde van ƒ170,80; contanten en vorderingen ƒ 48,20; huizen ƒ 800; dubieuze vorderingen ƒ 436,52½; schulden ƒ 703,10; boedelschulden ƒ 1064,28½; persoonlijke schuld aan weduwe Striepecke ƒ 420; doodschulden ƒ 46,37; opgenomen gelden in de boedel van Jacob de Vries ƒ50. Aan compagnon Nijman behoort de helft van ƒ 104,60 toe, waaronder het huis in de Morrensteeg.
Aktebenoemingen:
inventarisatie
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis  
Huis  
Huis  
Aktenummer:
1230
schuldeiseres, boedelbewaarster:
R. de `Vries  
Overledene:
Jan Hendrik Kelder  
Taxateur:
Otto Hendrik Moulin  
compagnon:
H. Nijman  
Bewoner:
Dirk van Galen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1212 Inventarisatie van boedel en nalatenschap van de overledene ten huize van Bernardus Josephus Heijmeijer, Broederstraat , wijk 3 no 110. Bij de akte is verklaring gevoegd omtrent de eedsaflegging van Evert Moulin tot taxateur. De getaxeerde waarde van de beschreven 185 kavels bedraagt ƒ 326,37. Het gevonden schuldboek is door de notaris gecoteerd, geparapheerd en waar zulks nodig was gebâtonneerd.
Aktebenoemingen:
inventarisatie
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1212
Overledene:
Jan Taekes Brok  
Taxateur:
Evert Moulin  
Curator:
Jurriaan Moulin  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1205 Taxatie van de gehele boedel i.v.m. het overlijden van de echtgenote Maria Constant op 27 maart 1821 te Kampen. De getaxeerde waarde bedraagt ƒ 3300,45 minus de boedelschuldenvan ƒ 3167 en doodschulden van ƒ 91,02½.Bij de akte is een verklaring van de vrederechter gevoegd van de benoeming van de taxateur.
Aktebenoemingen:
inventarisatie
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis  
Huis  
Pakhuisje  
Hof  
Huis  
Land of hagen  
Aktenummer:
1205
Taxateur:
Marcus Davids Kronenberg  
Belanghebbende:
Hendrik Dollekamp  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1037 Inventarisatie van de gehele boedel van wijlen Jan de Leeuw in het bijzijn van zijn weduwe-boedelbewaarster.Het huis inclusief hofland en boomgaard , de boedel, mans klederen, zilver en goud is getaxeerd op ƒ 1016, 05.
Aktebenoemingen:
inventarisatie
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis en where, met stookplaats en varkenshok  
Aktenummer:
1037
Erfgenaam en voogd:
Arend van der Klip  
Jan van der Klip  
Rutger van der Klip  
zegelbewaarster:
Beertje Jans Korthoef  
Taxateur:
Jan van Dalfsen  
Overledene:
Jan de Leeuw  
volmachtgever:
Rutger van der Klip  
erfgename:
Marrigje van der Klip  
Teuntje van der Klip  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-514b