Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
155  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0083 Scheiding en verdeling van de gemeenschappelijke boedel, die bestaan heeft tussen B. Post en wijlen haar echtgernoot H. Post, voornoemd, op verzoek van B. Post; J. van Dijk; H. Post; J. ten Napel;A. de Leeuw; G. van den Burg en J. Gunnink Jurrieszoon, J. Holtland derkszoon en Jan Post senior Betreft o.m. levende have, boerengereedschappen, zilveren voorwerpen, een boerenwoning met schuur en hooibergen op de Mandjeswaard, klederen en contante gelden.(In de akte komen meerdere comparanten voor).
Datum:
06-04-1882
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Bakker, D.
Object in akte:
boerenwoning met schuur en hooibergen  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0083
Erfgenaam:
Gerrit van den Burg  
Jan van Dijk  
Albert de Leeuw  
Jan ten Napel  
Geertje Post  
Jantje Post  
toeziend voogd, erfgenaam:
Hendrik Post  
erfgename, voogdes:
Beeltje Post  
Taxateur:
Jan Post senior  
Jan Jurrieszoon Gunnink  
Jan Derkszoon Holtland  
erfgename:
Aaltje Post  
Dirkje Post  
Erflater:
Harm Post  
Overige personen:
D Bakker  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-284a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0079 Eerste comparitie van scheiding en verdeling van de nalatenschap van Jacob van Dijk, landbouwer te Wilsum, in leven gehuwd met wijlen Berendje van Schellen, en met Annigje Bosch, voornoemd.
Datum:
21-03-1882
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0079
erfgename, moeder-voogdes:
Annigje Bosch  
Erflaatster:
Berendje van Schellen  
toeziend voogd:
Luch van Schellen  
Gerrit van der Weerd  
gevolmachtigde:
Gerard Wicherlink  
Erfgenaam:
Aart van Dijk  
Willem van Dijk  
Derk Kanis  
Jan Kloosterman  
erfgename:
Hilligje van Dijk  
Jentje van Dijk  
Voogd:
Jan van Dijk Aart Lubbertszoon  
Erflater:
Jacob van Dijk  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-284a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0052 Boedelscheiding en verdeling van de nalatenschap, die bestaan heeft tussen Jacobus Cornelis van Putten en zijn overleden echtgenote Johanna van Dijk.De inventaris bestaat o.m. uit roerende- en onroerende goederen (zie akte), gouden en zilveren voorwerpen en contanten.
Datum:
23-09-1881
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0052
Erflaatster:
Johanna van Dijk  
erfgenaam, toeziend voogd:
Johannes Hendrikus Putten van  
Taxateur:
Arend Andries Fopma  
Hermanus Riesebos  
Jan Putten van  
Erfgenaam:
Gerrit Putten van  
van Jacob Willem Putten  
van Hendrik Jacob Putten  
Erfgenaam en voogd:
Jacobus Cornelis Putten van  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-284a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0051 Boedelscheiding en verdeling van de nalatenschap van de echtelieden wijlen H.J.G. Gosenson en wijlen L. Bosch.De inventaris bestaat o.m. uit roerende goederen, obligaties, goud- en zilverwerk en contanten.
Datum:
20-09-1881
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Bakker, D.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0051
Erfgenaam:
Lubbertus Jacobus Gosenson  
toeziend voogd:
Albertus Höfelt  
Erflaatster:
Lucretia Bosch  
Voogd:
Jan Willem van der Velde  
erfgename:
Cornelia Johanna Engelina Gosenson  
Erflater:
Hendrik Johannes Gijsbertus Gosenson  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
II-284a