Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
32  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
3248 R.A.L.Nobel sluit een overeenkomst met zijn nicht E. H. van den Berg om haar jaarlijkse uitkering van ƒ 600 te verstrekken, daarmee voldoende aan het koninklijk besluit d.d. 17 september 1824, in verband met haar aanstaande huwelijk met W. H. Rappard, militair met als hypothecair onderpand hooi- en weidelanden te Kamperveen, sectie A. nummer 187-194, 311 en sectie B. nummer 138-143, 244, 245
Datum:
01-09-1838
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
hooi- en weidelanden  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3248
Borg:
Richard Andreas Ludolphie Nobel  
Bruidegom:
Wilhelmus Hendrikus Rappard  
Bruid:
Euphemia Hendrica van den Berg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-554b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3176 De borgen stellen zich borg voor ƒ 2000 voor de accijnsbetaling op geraffineerd zout en zachte zeep door koopman P. T. Heinecken.
Datum:
01-05-1838
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
-  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3176
Belanghebbende:
Petrus Theodor Heinecken  
Borg:
Bernardus Leembroek  
Jan Schouwenburg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-554a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3170 J.W.van der Velde voldoet in verband met zijn functie als ontvanger aan de wettelijke verplichting om als garantie een borgsom te stellen door middel van een inschrijving in het Grootboek van Nationale werkelijke rentegevende Schuld ad ƒ 1000 te zijnen name, welke door Frans Lemker, burgemeester van Kampen, wordt geaccepteerd.
Datum:
25-04-1838
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3170
borgsteller:
Jan Willem van der Velde  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-554a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3128 Ter voldoening aan een wettelijke plicht zal de gemeenteontvanger borgtocht stellen van ƒ 500 in de vorm van een inschrijving in het grootboek der Nationale Werkelijke Schuld. De burgemeester van IJsselmuiden Henri Assuerus WWtewall van Stoetwegen te Kampen neemt deze borgtocht aan, behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Datum:
22-02-1838
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3128
Borg:
Jan Willem van der Velde  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-554a