Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
87 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Notariële akte
3924 De erfgenamen vragen scheiding en verdeling van de boerderijboedel en van de boerderijen te Kamperveen van wijlen hun ouders Rutger Albers Koers en Jannegje Egbers, overleden in Kamperveen in respectievelijk 1826 en 1830, hetgeen zij meer dan 30 jaar in eigendom hebben bezeten en door de erfgenamen onafgebroken gecontinueerd. De notaris verzorgt deze scheiding en deling conform de akte ten genoegen der erfgenamen.
Datum:
11-10-1841
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
bouwmans erve met huis, berg, schuur en land  
bouwmans erve met huis, berg, schuur en land  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3924
erfgename:
Albert Rutgers Koers  
Egbert Rutgers Koers  
Hendrik Rutgers Koers  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-557b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3921 Scheiding en deling van het tot de gemeenschappelijke boedel behorende huis, erf en where met bijbehorend gras- en bouwland, bij Lubbigje Jans en Steven Berends meer dan 30 jaar in eigendom geweest. De waarde wordt gesteld op ƒ 1000, waarvan de moeder ƒ 500 en de dochter ƒ 250 ontvangt van de zoon, die daarmee het huis c.a. in eigendom krijgt. De zoon leent gelijkertijd ƒ 500 van W.G.Westera.
Datum:
04-10-1841
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where met bijbehorend gras- en bouwland  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3921
erfgenaam, schuldenaar:
Jan Stevens van Dijk  
erfgename:
Jannegje Stevens van Dijk  
Lubbigje Jans Westerhof  
Schuldeiser:
Willem Gerrits Westera  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-557b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3745 Scheiding en verdeling van de boedel van wijlen het echtpaar J. de Haas en G. Baarlink : een huis, erf en where met washuis, boomgaard en tuin, huishoudelijke inboedel,wagens, paarden, karren, gouden- en zilveren voorwerpen, enz. Perceel 1 was door het echtpaar in 1802 aangekocht bij acte van koop voor het schoutengericht van IJsselmuiden, perceel 2 in 1797. De waarde bedraagt ƒ 4110 te verdelen over 5 kinderen, hetgeen ten genoegen van ieder geschiedt.
Datum:
30-11-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where met washuis, boomgaard en tuin  
tuin  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3745
Overledene:
Geesje Baarlink  
Jan de Haas  
Erfgenaam:
Albert de Haas  
Hendrik de Haas  
Klaas de Haas  
Rutger de Haas  
erfgename:
Harmina de Haas  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-556b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3728 Inventarisatie van de boedel, huizen, erven en wheren met bijbehorende grond, vee, vorderingen, enz van wijlen hun ouders G. Van Nunspeet en A. Avink. De totale waarde van ƒ 3810,60 wordt gelijkelijk over de beide erfgenamen verdeeld.
Datum:
27-10-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
huisje, erf en where met grond  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3728
Overledene:
Gerrit van Nunspeet  
Erfgenaam:
Reinier van Nunspeet  
erfgename:
Hendrikje van Nunspeet  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-556b