Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
32 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Notariële akte
0034 Willem Hemsing en echtgenote verklaren een borgtocht te stellen ten behoeve van Johannes Henricus Martinus Sprée, die als waarborg dient voor de door hem, JHM. Sprée, te ontvangen gelden.Namens de provincie Overijssel, neemt Johann Hendrik Balthazar Lobberegt deze borgtocht aan.
Datum:
23-03-1840
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0034
Begunstigde:
Johannes Henricus Martinus Sprée  
Borg:
Willem Hemsing  
Florentina Sophia Leendertz  
moeder en gevolmachtigde:
Johannes Hendrik Balthazar Lobberegt  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-535
 
 
 
 
 
Notariële akte
0036 De borg verklaart borg te staan voor Jacob Kloppenburg, zeepzieder te Amersfoort, voor een bedrag van f.1000.- als zekerheid voor de betaling der directe belastingen en in- en uitgaande rechten.Jacob Kloppenburg is in het bezit van een patent van de gemeente Amersfoort, waardoor hij een doorlopend krediet heeft voor de accijns op zachte zeep te Kampen.
Datum:
08-04-1839
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0036
Borg:
Johannes Nicolaas Lentz  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-534a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0114 De borgen verklaren een borgtocht te stellen ten behoeve van de ontvanger der directe belastingen, groot f.2000.-, als garantie voor de betaling der verschuldigde accijnzen door Maria Susanna van Hulst, weduwe van Rijk Brom, koopvrouw en winkelierster in geraffineerd zout en zachte zeep, in Kampen.
Datum:
27-08-1838
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0114
Borg:
Bernardus Leembroek  
Martinus Everhardus van der Wal  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-533
 
 
 
 
 
Notariële akte
0062 De borgen verklaren een doorlopende borgtocht te stellen groot f.2000.- ten gunste van Albert Berghhuijs Jacobszoon, handelaar in binnenlands gedistilleerd, als garantie voor de betaling van de verschuldigde belasting door genoemde ondernemer.
Datum:
14-06-1836
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0062
Borg:
Karel van Hulst  
Jacob Wolff  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-531a