Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
18 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Notariële akte
2133 De borgen verklaren zich ieder aansprakelijk te stellen voor een bedrag van f.1500,- ten gunste van de besteller van het Kamper Veer te Amsterdam Johannes Kaamen, Amsterdam, voor het geval dat door zijn toedoen stukgoederen, papieren, gelden, enz worden beschadigd, vermist etc. De burgemeester van Kampen verklaart met deze borgstelling genoegen te nemen.
Datum:
16-11-1825
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2133
burgemeester:
Frans Lemker  
Borg:
Jan Alferink  
Willem Jacob Swart  
Peter Hillebrand Werff  
Belanghebbende:
Johannes Kaamen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-524a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2102 De pachter verklaart te voldoen aan zijn verplichting gesteld in het huurcontract tussen hem en de Algemene Onderstand te Kampen door een zakelijke borgtocht te stellen voor de huur over drie jaren, f.750,- voor een erve in de gemeente Kamperveen. Als speciaal onderpand geldt zijn woonhuis.
Datum:
11-08-1825
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
woonhuis en getimmerte  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2102
Verpachter:
Jan de Vries Hofman  
Pachter:
Hendrik van de Stouwe  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-524a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2015 De borgen verklaren borg te staan voor Jan Rudolph Veen Valck, brander te Kampen, inzake de belastingen en accijnzen op binnenlands gedistilleerdvan de gemeente Kampen.De ontvanger der In- en Uitgaande rechten en accijnzen accepteert deze borgstelling.
Datum:
12-02-1825
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2015
Borg:
Hendrik Schipper  
Wijnanda Lamberta Veen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-524a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1945 De moeder verklaart dat haar schoonzuster Eleonore Leenders bereid is een borgtocht te stellen groot f.300.- als garantie voor haar zoon Petrus Eleonardus Leenders, dat zijn vaders erfdeel te zijner tijd zal worden uitbetaald. Het onderpand van deze borgtocht is het huis van Eleonore Leenders op de Oudestraat.
Datum:
23-06-1824
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1945
toeziend voogd:
Bartholomeus Doornweerd  
Moeder:
Johanna Visscher  
Borg:
Eleonora Leenders  
Voogd:
Richard van Romunde  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-523b