Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
15 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Notariële akte
2156 De belanghebbenden in de nalatenschap van Jan Zwiers Veldhuis, ontslaan de executeurs van hun verplichtingen na het afleggen van rekening en verantwoording en gaan over tot verdeling van de boedel.Zeer uitvoerige lijst van belanghebbende erfgenamen en uitgebreide boedelbeschrijving, waarin voorkomen de familienamen: van Dijk, Netjes, Douw.
Datum:
25-01-1826
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2156
Overledene:
Jan Zwiers Veldhuis  
Verwante:
Lubbigje Jans Veldhuis  
Verwant:
Gerrit Willems van de Wetering  
Executeur-testamentair:
Hendrik Jansen Elst  
Jan Gerrits Stoel  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-524b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2138 De gerechtigden in de nalatenschap van Wolter Jans Galeus, verzoeken de notaris de gemeenschappelijke boedel te scheiden over de weduwe en de vele kinderen, aangehuwde kinderen en verdere descendenten in de acte genoemd. Zie ook akten 2109 en 2124.
Datum:
03-12-1825
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2138
erfgename:
Geesje Roelofs  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-524a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2081 De erfgenamen van Johan Abraham van Auw, verzoeken in aanwezigheid van de vrederechter en zijn griffier, om scheiding van de gemeenschappelijk bezeten boedel; hiertoe behoort o.a. onroerend goed.De notaris maakt de verdeling.
Datum:
15-06-1825
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
huizen en wheren  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2081
griffier:
Diderik Alexander Johan Troulja  
Overledene:
Johan Abraham van Auw  
Taxateur:
Nicolaas Bruggink  
vrederechter:
Hendrik Kock  
Curator:
Albertus Rierink  
erfgename:
Geertrui van Auw  
Johanna van Auw  
Johanna Lindeboom  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-524a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2068 De beide erfgenamen verklaren de staat van de gemeenschappelijke boedel te hebben opgemaakt van wijlen Jan Oedekerk en ieders aandeel te willen vaststellen. De weduwe ontvangt de helft, te weten f.750,- en de zoon de andere helft. De weduwe neemt de hypotheekakte over op het huis Bovennieuwstraat. De zoon en diens echtgenote, Martha Hendrica Kroeze, zullen bijdragen in het levensonderhoud van hun moeder.
Datum:
10-05-1825
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
huis  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2068
Overledene:
Jan Oedekerk  
Erfgenaam en voogd:
Jurrien Oedekerk  
erfgename:
Gerrigje Mulder  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-524a