Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
42  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0078 De erfgenamen, allen gerechtigd in de nalatenschap van Josina Cornelia de Vriese, eerste echtgenote van wijlen Johan Christiaan Renno, verzoeken de notaris over te gaan tot verdeling van de boedel. Er volgt een uitvoerige beschrijving. Zie ook de akte no. 77 voor de namen en familierelaties.
Datum:
16-07-1831
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0078
voogd, vader:
Jan Nicolaas Bijsterbos  
Erfgenaam en voogd:
Nicolaas van Berkum Bijsterbos  
Willem Bijsterbos  
erfgenaam en voogd, moeder en gevolmachtigde:
Cornelis Johannes de Vriese  
Cornelis Johannes de Vriese Johanneszoon  
moeder en gevolmachtigde:
Jacobus Roelofszn. van Wijk  
erfgename:
Maria Catharina Bijsterbos  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-528b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0077 Alle gerechtigden in de nalatenschap van Johanna Cornelia de Vriese, echtgenote van Johan Christiaan Renno, verzoeken de notaris om de gemeenschappelijke boedel te scheiden.Akten van volmacht zijn bijgevoegd; zeer uitvoerige akte met veel informatie.
Datum:
16-07-1831
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0077
Erfgenaam en voogd:
Nicolaas van Berkum Bijsterbos  
Willem Bijsterbos  
voogd, vader:
Jurjan Nicolaas Bijsterbos  
erfgenaam en voogd, moeder en gevolmachtigde:
Cornelis Johannes de Johanneszn. Vriese  
Cornelis Johannes de Vriese  
moeder en gevolmachtigde:
Jacobus van Roelandszn. Wijk  
erfgename:
Maria Catharina Bijsterbos  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-528b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0072 De gerechtigden in de boedel van Hilletje Mandemaker, weduwe van Hendrik Stokebrand, verzoeken over te gaan tot verdeling van de boedel op basis van de reeds gemaakte inventaris. Zie akten no's 0088 en 0089,dd. 28-05-1830. Een klein gedeelte blijft gemeenschappelijk bezit.Bijgevoegd twee akten van volmacht.
Datum:
24-06-1831
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0072
moeder en gevolmachtigde:
Johan Theodorus Wiegand  
taxateur, moeder en gevolmachtigde:
Jan Nipkens  
Jan van der Veen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-528b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0044 Belanghebbenden, allen voor één vierde gedeelte gerechtigd in de nalatenschap van hun moeder Blandina Catharina Partus weduwe van Jan Jaspers, Hattem, gaan over tot verdeling van de boedel.Deze bestaat uit een katerstede genaamd Gaasberg in Hattem, een tuin en verschillende percelen hooiland en contanten. Ieder heeft recht op f.1400.-
Datum:
09-05-1831
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
katerstede genaamd Gaasberg  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0044
Belanghebbende:
Hendrika Jaspers  
Hendrikus Jaspers  
Jan Jaspers  
Tobias Hendrik Jaspers  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-528b