Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Filter: borgtochtx
beacon
129  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0341 Door omstandigheden is de pachter genoodzaakt zijn domicilie naar elders over te brengen, waar de borgen geen genoegen mee nemen. De borgen nemen de gepachte percelen dan ook in huur over voor de duur van de resterende 4 jaren huur.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
2 percelen hooiland  
Aktenummer:
0341
Borg:
Isaak Abrahams de Jong  
Adolph Peeninkhof  
Pachter:
Jan Klaas Borger  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0113 Comparant verklaart als borg te stellen voor het moederlijk erfdeel van zijn zoon Willem Jan van Asselt, zoon van comparant en Henrika Vosselman, erfdeel groot f.800,- berustend bij comparant, een stuk hofland groot een halve morgen en twee stukken groenland samen een en een halve morgen achter de Pastorie van IJsselmuiden gelegen.De overeenkomst vindt plaats in tegenwoordigheid van de voogd van genoemde zoon.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
een stuk hofland en twee stukken groenland  
Aktenummer:
0113
Voogd:
Meindert van Asselt  
Verwant:
Arend Jan van Asselt  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-511b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0074 Comparant, directeur van de Posterijen in Kampen, verklaart zich garant te stellen t.o.v. de Franse Posterijen voor een bedrag van 4000 francs i.v.m. opbrengsten en stortingen die hij als Directeur verplicht is te doen.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0074
comparante:
Margareta Fosséa Siertsema  
Borg:
Cornelis Wilhelmus de Vriese  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-511b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0964 De landlieden Jan Knol te Kampereiland en Hermen van Bruggen te IJsselmuiden verbinden zich voor 3 jaar als borg wegens de impost op turf voor ƒ 200 voor Dirk van der Stege, landman te IJsselmuiden
Datum:
27-07-1818
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Wijhe, G.J. van
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0964
Rol:
Genoemd
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-569