Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
87  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
2342 De erfgenamen van Margaretha Fossea Siertsema, weduwe van Cornelis Wilhelmus de Vriese, verzoeken de gemeenschappelijke boedel te scheiden.De boedel bevat, naast meubilaire goederen, ook onroerend goed uit de grootouderlijke boedel, waardepapieren en schulden.De notaris maakt de verdeling.NB. zie ook akten 2327 en 2327a waarin veel informatie staat.
Datum:
09-02-1835
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where met tuin en bosgrond  
biezenland  
enige percelen rietland en water  
drie kalkbranderijen met bijbehorende grond, ovens etc.  
huis en erf  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2342
gevolmachtigde:
Johannes Jacobus van Ingen  
Jan Meijlink  
vader-voogd:
Rudolph van Ingen  
erfgename:
Cornelis Johannes de Vriese  
Hillegonda Catharina de Vriese  
Johanna de Vriese  
Josina Cornelia de Vriese  
Margaretha de Vriese  
Maria Johanna de Vriese  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-551a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2278 Johan Michiel Groebitz, Jurjan Michiel Groebitz en Karel Anthonie Groebitz, erfgenamen van Anna Lambrechts, verklaren de gemeenschappelijke boedel te willen scheiden.Hiertoe behoren ook onroerende goederen; het huis op de Oudestraat is nog bezwaard met een hypotheek ten behoeve van Aaltje van der Werf, weduwe van Arend van Groenou.De notaris regelt de verdeling volgens de geldende wettelijke regels.
Datum:
18-10-1834
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2278
mede-gerechtigde:
Johan Michiel Groebitz  
Overledene:
Anna Lambrechts  
erfgename:
Jurjan Michiel Groebitz  
Karel Antonie Groebitz  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-550b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2061 De erfgenamen van Hendrik Westerhuis (overleden op 02-10-1831 te Kampen) verklaren de gemeenschappelijke boedel te willen scheiden.Tot de boedel behoren de genoemde vaste goederen.De notaris maakt de verdeling.
Datum:
12-06-1833
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
huis, erf en where  
huis, erf en hof  
huis met twee woningen, schuur, erf en hof  
enige stukken groenland  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2061
Erfgenaam en voogd:
Jan Westerhuis  
erfgename:
Jannetje Hendriks Bakker  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-549
 
 
 
 
 
Notariële akte
2027 De erfgenamen van Wolter Wichers van Dijk en Marrigje Jans, verklaren de boedel te willen verdelen.Hiertoe behoren o.a. het huis, vee, gereedschappen en losse goederen.De notaris maakt de verdeling.Overleden: Wolter Wichers van Dijk in 1826; Marrigje Jans in 1833.
Datum:
25-03-1833
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huisje  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2027
Erfgenaam en voogd:
Peter Wolters van Dijk  
Wicher Wolters van Dijk  
erfgename:
Fijgje Wolters van Dijk  
Jannegje Wolters van Dijk  
Matje Wolters van Dijk  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-549