Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

Filter: borgtochtx
beacon
129  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0434 Ten vervolge op de vastlegging van de vaderlijke erfportie bij akte van 23 februari 1813, geeft comparante deze borgstelling voor reeds verschuldigde ƒ 800 ten behoeve van haar 3 onmondige kinderen op stuk land in Mastenbroek, waarmee de voogd over de kinderen genoegen neemt.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
stuk land  
Aktenummer:
0434
dochter:
Maria Hollander  
Moeder:
Hendrina Brunsselman  
zoon:
Hendrik Hollander  
Jacobus Hollander  
Voogd:
Lammert Hollander  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0397 De borgen stellen zich zowel ieder afzonderlijk als samen borg voor ƒ 1000, die de hospitaalmeester, op de lijst der comptabele ambtenaren der geneeskundige dienst geplaatst zijnde, verplicht is te stellen. De borgtocht wordt voor 3 achtereenvolgende jaren aangegaan.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0397
Belanghebbende:
Jan Adriaan de Ronde  
Getuige:
Salomon Haeberly  
Christiaan Ühlman  
Borg:
Johannes Pijl  
Jan van der Weg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0370 Lemke stelt zich borg voor ƒ 440 in verband met het leveren van een paard ingeval de ritmeester "in batalie mogte sneuvelen".
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0370
Koper:
Jan Willem Verhaagen  
Borg:
Aletta Johanna Lemke  
Verkoper:
Pollar  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0344 Tichler staat borg voor ƒ 1000, waarvan ƒ 800 tegen 6 procent rente hypothecair via akte gecedeerd is, alsmede een onderhandse lening van ƒ 200 rentende 5 procent beide ten voordele van Wilhelm Welmers. De borg krijgt een preferente vordering van ƒ 400 boven alle andere crediteuren op alle goederen en landerijen van P.A.van der Snee. In het speciaal genoemde veenland onder Oosterwolde is reeds, te goeder trouw. met uitvening begonnen, waardoor het onderpand feitelijk en daarmee ook het gevestigde recht.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
veenland  
Aktenummer:
0344
Schuldeiser:
Wilhelm Welmers  
schuldeiseres:
Lubbertjen Driessen Mulder  
Schuldenaar:
Peter Aalds van der Snee  
Borg:
J Tichler  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512a