Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
32  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0113 In verband met het overlijden van de vader Ludwich Wilhelm Schmidt uit Kampen, moeten August, Johanna en Christina Schmidt successierechten betalen voor de te aanvaarden nalatenschap.Als borg wordt de helft van het genoemde onroerend goed gesteld.NB. bijgevoegd de akte van volmacht.
Datum:
30-08-1830
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
woonhuis  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0113
moeder en gevolmachtigde:
Peter Beijer  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-528a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0101 Regeling betreffende de borgsom die belanghebbende voldaan heeft in zijn kwaliteit als ontvanger der in en uitgaande rechten en accijnzen.
Datum:
05-07-1830
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0101
Belanghebbende:
Fredrik Derk Sloet  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-528a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0079 Er is een borgtocht gesteld groot f.2220.-, door de overheid vastgesteld als garantie voor de uitoefening van bepaalde beroepswerkzaamheden.
Datum:
08-05-1830
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0079
Belanghebbende:
Fredrik Derk Sloet tot Warmelo  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-528a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0011 Borgen verklaren een borgtocht te stellen groot f.3000.- ten behoeve van Jacob Tonneboeijer, koopman in gedistilleerd, als garantie voor de betaling van de verschuldigde accijnsen en belastingen.
Datum:
14-01-1830
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0011
Borg:
Joachim Adolf Broese  
Jan Jacob Vennema  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-528a