Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
87  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
2726 de erfgenamen van hun oom Jan Tebbetman, verklaren de gemeenschappelijke boedel te willen scheiden.Een gedetailleerde beschrijving hiervan staat in de akte.
Datum:
23-08-1836
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2726
Erfgenaam:
Jan Albertus Tebbetman  
Echtgenoot:
Kornelis Kooiman  
Gerrit Willem Rijkx  
erfgename:
Charlotta Maria Tebbetman  
Johanna Josina Tebbetman  
Levina Catharina Tebbetman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-552b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2595 Wolter van der Werff en Harm Jan van der Werff, deelgenoten in een onverdeelde boedel, verklaren een en ander te willen scheiden.Behalve waardepapieren en huisraad, bevat de boedel veel onroerend goed.De notaris zorgt voor de verdeling.
Datum:
09-02-1836
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
huis, erf en where  
een deel van het z.g. ten Bussen Smalbeslag  
een deel van het z.g. Ruitenburgslag  
een deel van het z.g. Knoppers en Riesewiekslag  
een deel van de z.g. Princeslag  
en deel van het z.g. Wobbenslag  
een tuin met tuinhuisje  
een kamp groenland  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2595
Erfgenaam:
Harm Jan van der Werff  
Wolter van der Werff  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-552a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2527 Olof, Jan, Gerrit en Andries Held, allen erfgenamen van hun ouders Gerrit Held en Eva Maria van der Weerd, waarbij Gerrit Held jr. ook nog erfgenaam is van zijn zuster Aaltje Held, verklaren de gemeenschappelijke boedel te willen scheiden.Deze boedel bevat enige vaste goederen. Het te verdelen bedrag is f.750.-.De notaris maakt de verdeling.
Datum:
10-10-1835
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2527
Erfgenaam:
Andries Held  
Gerrit Held  
Jan Held  
Olof Held  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-551b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2510 De erfgenamen van Christina Broekhuizen, ieder voor de helft gerechtigd in de nalatenschap, verzoeken tot scheiding en deling over te gaan.In de akte is de definitieve verdeling vermeld.
Datum:
16-09-1835
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2510
Erfgenaam:
Hendrik Overmars  
erfgename:
Johanna Broekhuijzen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-551b