Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
42  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0032 De erven van Anna Pastoor, Gerrit Bandjes en Johanna de Jongh verzoeken de notaris de gemeenschappelijke boedel te scheiden ter waarde van ƒ2595,27.De akte bevat zeer veel namen en verschillende nalatenschappen. Zie ook akte dd.21 maart 1834 van notaris Meijlink.
Datum:
17-02-1835
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0032
Erfgenaam en voogd:
Hendrik Nijman jr  
Willem Pastoor  
Hendrik Jan Jacob Venema  
Curator:
Hendrik Nijman sr  
François Rambonnet  
Hector Jansen Swart  
erfgename:
Catharina Pastoor  
Johanna Catharina de Veer  
moeder en gevolmachtigde:
Pieter Cornelis Schorse  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-530b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0001 De erven van Anna Jacoba van der Woude, de echtgenoot en de 2 minderjarige kinderen [Engbert Jan en Jan Jacob], willen de gemeenschappelijk bezeten boedel scheiden; hiertoe behoort niet het onroerend goed dat de vader al voor het huwelijk had gekocht.In de akte staat een beschrijving van de bezittingen en schulden ter waarde van ƒ 1623,55; de notaris maakt de verdeling.
Datum:
03-01-1835
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0001
toeziend voogd:
Willem Jan Swart  
Erfgenaam en voogd:
Hendrik Jan Jacob Venema  
Overledene:
Anna Jacoba van der Woude  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-530b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0087 De erfgenamen van Evert Lubbertus Muller uit Hattem, willen de gemeenschappelijke boedel ter waarde van ƒ 4512 verdelen.Een volledige lijst met onroerende goederen staat vermeld in de akte.De notaris zorgt voor de verdeling.
Datum:
21-07-1834
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, where met daarachter gelegen weiden  
een tuin  
een katerstede  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0087
Erfgenaam en voogd:
Elbertus Muller  
Overledene:
Evert Lubbertus Muller  
erfgename:
Willempje van Eijbergen  
Berendina Johanna Muller  
Hendrika Helmina Muller  
Overige personen:
Albert Barendsen  
Johannes Willem Gilman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-530a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0061 De gerechtigden in de nagelaten boedel vragen om scheiding daarvan. Hiertoe behoren o.a. een huis en diverse waardepapieren totaal ƒ25641,76. De notaris maakt hiervan de verdeling volgens de testamentaire bepalingen.
Datum:
26-04-1834
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, erf en where met tuin en achteruitgang  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0061
toeziend voogd, mede-gerechtigde:
Johannes Sprée  
mede-gerechtigde:
Martha Johanna Sprée  
Overledene:
Willem van Vloten  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-530a